Svenska      Sitemap

Alternativ text för bild

 
Alternativ text för bilder kan användas för att visa en kommentar om bilen som visas när man för musen över bilden.
Denna kommentar brukar kallas tooltip.
 
Ofta räcker det med att fylla i fältet alternativ text i egenskaper för bilden. Men för att kommentaren ska visas i webbläsaren Firefox så måste även fältet Titel fyllas i för bilden.
Här beskrivs hur man fyller i fältet Titel för en bild.
 

Fyll i Alternativ text och Titel för en bild

 1. Högerklicka på Text och bild-modulen där bilden finns inlagd
 2. Välj Ändra
  Egenskaper för Text och bild visas
 3. Högerklicka på bilden
 4. Välj Properties
 5. Fyll i kommentaren som ska visas för bilden i fältet Alternativ text
 6. Välj fliken Generell
 7. Fyll i kommentaren som ska visas för bilden i fältet Titel
 8. Välj OK
 9. Välj Uppdatera
 10. Spara och publicera sidan
 11. Klart