English      Sidkarta

Hur ändrar jag font på en text?

 
All text som skrivs in i SEOCMS skrivs in i 'Text och bild'-moduler.
I denna modul finns ett stort antal verktyg att tillgå för att designa texten.
Bland dessa verktyg finns tre verktyg för att ändra fonten på en text.
Dessa tre verktyg finns på fjärde raden längst till vänster.
Verktygen är:
Font        -    Ändrar font.
Storlek   -    Ändrar storlek.
Rubrik    -    Byter rubrik.
 
Ändra font på en text:
  1. Välj fliken 'Sidor'.
  2. Välj sidan där 'Text och bild'-modulen ligger.
  3. Högerklicka på 'Text och bild'-modulen.
  4. Välj 'Ändra'.
  5. Egenskaper för 'Text och bild'-modulen visas.
  6. Ställ markören på raden du vill ändra font för, eller markera en del av texten på raden.
  7. Välj verktyget som ändrar font (Fjärde raden, verktyget längst till vänster).
  8. Välj en ny font här, till exempel: Verdana.
  9. Klart.
 
Om ni vill ändra storlek eller sätta en rubrik på texten så kan ni följa samma procedur som ovan.
Men på steg 7 så väljer ni verktyget storlek eller rubrik istället.