English      Sidkarta

Guide till de olika kolumnerna i statistik-tjänsten  


Visits - Antal Besök
Antal besök. (Räknas per besökare och halvtimme)
Om en användare gör en förfrågan till din SEOCMS-site och sedan gör en ny förfrågan efter en halvtimme, så räknas den nya förfrågan som ett nytt besök. Men om användaren har klickat sig runt på sidan inom denna halvtimme så räknas det som samma besök.
 
Det finns en inbyggd timeout (Vanligtvis 30 minuter) som bestämmer efter hur lång tid ett klick eller en förfrågan från samma användare räknas som ett nytt besök på sidan.

Sites - Unika Besökare.
Antalet unika användare
Varje användare som gör en förfrågan till er SEOCMS-site.
 
Detta värde är det som närmast kan representera antalet unika besökare. Men värdet stämmer inte helt. Av olika anledningar finns det ingen som kan avgöra antalet unika besökare.

Pages - Sidor
Antalet begärda sidor som visats.
Exempel på sidor är: Startsidan, Kontaktsidan, Nyhetssidan.
 
Html-dokument, aspx-sidor. Allt som genererar en html-sida som resultat. Inte ljud eller bild i sidan utan en förfrågan på sidan själv.

Hits - Träffar
Varje gång någon klickar på en bild, sida (länk), ljudfil o.s.v. på din websida.
Alla förfrågningar till er SEOCMS-site (Bilder, html-sidor, ljud-filer)

Files -    Filer är data som sänds tillbaka från servern efter att servern har fått en förfrågan. Man kan se det som att Hits är inkommande förfrågningar och Files är utgående svar på förfrågningar.

kBytes - Bytes
Utgående trafik från er SEOCMS-site.  
Data (Sidor, Ljud, Bilder) som skickats från er SEOCMS-site mäts i KiloBytes (1000 bytes).
1024 bytes = 1 kilobyte.
1024 kilobytes = 1 megabyte.
1024Mb = 1 gigabyte.