English      Sidkarta

Hur lägger jag in Google Analytics i mallarna ?

 
Denna sida beskriver hur man lägger in Google Analytics javascript i mallarna i SEOCMS.
 
Anledningen till att vi lägger in javascriptet i mallarna är att varje sida kommer använda någon av dessa mallar. Alltså kommer javascriptet finnas med på varje sida i er SEOCMS.
 
Javascriptet från Google Analytics börjar med med denna kodrad <script type="text/javascript">
och slutar med denna kodrad </script> 
För att scriptet ska gå att lägga in i SEOCMS så måste första och sista raden i scriptet tas bort.
 
Exempel på ett Google Analytics script med första och sista raden inkluderat:
Varning! Kom ihåg att ni måste kopiera er egen kod ifrån Google Analytics. Denna exempelkod kommer ej fungera på er SEOCMS-site.
<script type="text/javascript">
var gaJsHost = (("https:" == document.location.protocol) ? "https://ssl." : "http://www.");
document.write(unescape("%3Cscript src='" + gaJsHost + "google-analytics.com/ga.js' type='text/javascript'%3E%3C/script%3E"));
</script>

<script type="text/javascript">

var pageTracker = _gat._getTracker("XX-XXXXXXX-X");
pageTracker._trackPageview();
</script>
 
Exempel på ett Google Analytics script utan den första och sista raden:
Varning! Kom ihåg att ni måste kopiera er egen kod ifrån Google Analytics. Denna exempelkod kommer ej fungera på er SEOCMS-site.

var gaJsHost = (("https:" == document.location.protocol) ? "https://ssl." : "http://www.");
document.write(unescape("%3Cscript src='" + gaJsHost + "google-analytics.com/ga.js' type='text/javascript'%3E%3C/script%3E"));
</script>

<script type="text/javascript">

var pageTracker = _gat._getTracker("XX-XXXXXXX-X");
pageTracker._trackPageview();

 

 

 

Lägg  in Google Analytics i en mall i SEOCMS:

  1. Välj Webbplatsens mallar och layout. (Tre flikar till höger om fliken Sidor, Ser ut som en skiftnyckel)
  2. Välj en av mallarna. (Google Analytics scriptet ska läggas in i varje mall)
  3. Välj fliken Innehåll. (Fliken till höger om fliken Sidor).
  4. Dra ut en JavaScript-modul i en container på sidan.
    Egenskaper för JavaScript-modulen visas.
  5. Skriv ett namn för JavaScript-modulen. (T.ex. Google Analytics)
  6. Skriv in texten (Scriptet från Google utan första och sista raden) i fältet JavaScript text.
  7. Välj Uppdatera.
  8. Spara mallen.
 Upprepa nu ovanstående för alla mallar så att Google Analytics läggs in i varje mall och därmed varje sida i SEOCMS.
 
Ett tips är att kopiera JavaScript-modulen efter att ni lagt in den i första mallen. Då kan ni välja nästa mall och bara högerklicka och Klistra in JavaScript-modulen i nästa mall.
Här finns en sida som beskriver hur man kopierar moduler mellan sidor och mallar i SEOCMS:
 
Mer information om JavaScript-modulen finns på denna sida: