English      Sidkarta

Hur tar jag en tom Text och bild-modul ?

Ibland kan innehåll i en container skjuts iväg fast man inte kan se något extra innehåll i containern. 
Detta kan bero på att det finns tomma Text och bild-moduler i containern som ej syns men som tar upp utrymme för en hel rad vilket då kan skjuta ner annat innehåll i containern en rad.
 
En tom Text och bild-modul kan uppstå genom att  man tar bort all text i en Text och bild-modul och sedan sparar sidan.
Detta innebär att Text och bild-modulen finns kvar men syns ej i containern den finns inlagd i.
 
För att ta bort en tom Text och bild-modul så får man föra musen över vänstra kanten av containern för att få tag i Text och bild-modulen och ta bort den.
 

Ta bort tom Text och bild-modul

  1. Välj fliken Sidor
  2. Välj sidan där Text och bild-modulen finns inlagd
  3. Högerklicka i övre vänstra hörnet i Containern där Text och bild-modulen finns inlagd (Containern syns som en svart streckad avlång ruta)
  4. Fortsätt högerklicka längs hela vänstra kanten av containern tills ni får upp en meny med valen (Ändra, Kopiera, Klistra in och Ta bort)
  5. Välj Ta bort
  6. Spara och publicera sidan
  7. Klart