English      Sidkarta

Hur administrerar jag rättigheter i SEOCMS?

Detta dokument visar en övergripande beskrivning av hur rättigheterna fungerar i SEOCMS.
Om ni vill lösenordsskydda sidor i SEOCMS finns en utförlig beskrivning om hur detta går till här:
 
 
Det finns två sätt att tilldela rättigheter till användare i SEOCMS.
 
Dels kan man tilldela roller till användare. Då sätts vissa rättigheter automatiskt.
Dels finns rättigheter per sida vilka man tilldelar till grupper och användare i SEOCMS.
 

Roller

Det finns fyra olika roller man kan tilldela användare i SEOCMS.
Rollerna har förutbestämda rättigheter vilka är inbyggda i systemet.
Rollerna tilldelas även automatiskt vissa av de rättigheter som man kan sätta per sida.
 
Administratör    Användare som har rollen Administratör kan göra allt på en SEOCMS-site. Administratörer har automatiskt alla sex rättigheterna som går att sätta per sida.
Superredaktör   
Användare som har rollen Superredaktör kan ej administrera SEOCMS-siten via fliken Inställningar.
 
Superredaktörer tilldelas automatiskt dessa sidrättigheter.
 
Läsa       Ja
Skapa Ja
Ändra Ja
Ta bort Ja
Publicera    Ja
Administrera    Nej
Redaktör
Användare som har rollen Superredaktör kan ej administrera SEOCMS-siten via fliken Inställningar.
 
Redaktörer tilldelas automatiskt dessa sidrättigheter.
 
Läsa       Ja
Skapa Ja
Ändra Ja
Ta bort Nej
Publicera    Nej
Administrera    Nej
Besökare Användare som har rollen Besökare kan bara besöka sidan och kan alltså inte logga in i verktyget SEOCMS. Besökare har ingen de sex rättigheterna som går att sätta per sida.
 
 

Rättigheter per sida

Varje sida i SEOCMS kan skyddas med sex olika rättigheter.
Dessa rättigheter tilldelas en enskild användare eller en grupp.

Här följer en beskrivning av vad de olika rättigheterna har för funktion
 
Läsa Rättighet att läsa sidan
Skapa Rättighet att skapa sidor under denna sida i SEOCMS
Ändra Rättighet att ändra material på sidan. (Egentligen rättighet att spara sidan)
Ta bort Rättighet att ta bort denna sida i SEOCMS. (Observera att rättigheten gäller att kunna ta bort sidor. Man kan fortfarande ta bort moduler på en sida och spara ändringarna.)
Publicera Rättighet att publicera sidan.
Administrera Rättighet att sätta rättigheter för sidan (Detta gäller de sex rättigheterna som beskrivs här)

Arv av rättigheter
 
Om det finns undersidor till sidan man sätter rättigheter på så ärvs rättigheterna nedåt till varje sida som ligger under sidan.
Därför kan det vara en fördel att sätta rättigheter i rotsidan för SEOCMS-siten.
Då ärvs rättigheterna ner på varenda sida i SEOCMS-siten eftersom alla andra sidor är undersidor till rotsidan.
 
Ett exempel:
Låt oss säga att vi har en sida.
Här sätter vi rättigheten 'Läsa' för användaren Pelle.
Under sidan finns ett antal undersidor.
Nu har rättigheten 'Läsa' ärvts för användaren Pelle till alla dessa undersidor.
 
Observera att om en rättighet ärvs ned på en sida och man sedan sätter en ny rättighet på den sidan så gäller den nya rättigheten.
Tar man bort den nya rättigheten så går systemet tillbaka till den ärvda rättigheten igen.
 
Om en rättighet är ärv till en sida så går det inte att ändra rättigheter för den gruppen eller användare på den sidan.
Då får man gå upp i trädstrukturen tills man hittar sidan där rättigheterna är satta från början.