English      Sidkarta

Hur får jag en ny språkversion av min SEOCMS-site?

 
Det finns två sätt att översätta en SEOCMS-site till ett nytt språk.
 • Antingen skapar man en flik i menysystemet där alla sidor med det nya språk kommer ligga under.
 • Eller skapar vi en helt ny SEOCMS-site där allting översätts till engelska.
 
I det senare fallet så kan ni behöva göra en ny beställning av en SEOCMS-site om ni inte redan har det obegränsade paketet där tre SEOCMS-site ingår.
 

Skapa en flik i menysystemet där alla sidor med det nya språket kommer ligga under.


Om ni endast vill översätta ett fåtal sidor till ett nytt språk så kan ni skapa en sida i menyn där alla sidor med det nya språket kommer finnas.
Sidorna kommer finnas kvar under sina respektive menyval på originalspråken.
Men en kopia av sidan kommer skapas under den nya sidan i menyn.

 

Steg 1. Skapa ny sida där alla sidor med nya språket kommer ligga under

 1. Välj fliken 'Sidor'
 2. Högerklicka på 'SEOCMS' (Roten för alla sidor i er SEOCMS).
 3. Välj 'Lägg till sida'.
  Egenskaper för den nya sidan visas.
 4. Fyll i egenskaper för den nya sidan. (I det här exemplet fyller vi in 'Nytt språk' i fältet 'Namn')
 5. Välj 'Uppdatera'.
 6. Spara och publicera sidan.

steg 2. Kopiera sidan som du vill skapa en ny språk-version

 1. Välj fliken 'Sidor'
 2. Högerklicka på sidan ni vill göra en kopia av.
 3. Välj 'Kopiera'
  En kopia av sidan skapades med namnet 'Copy of' följt av namnet på originalsidan.

steg 3. Flytta kopian till sidan 'Nytt Språk'

 1. Högerklicka på kopian av sidan.
 2. Välj 'Egenskaper'
 3. Klicka på fältet under rubriken 'Sidans placering i menyn'
 4. Alla sidor i er SEOCMS visas i en lista.
 5. Välj sidan där de nya språkversionerna ska ligga. (I vårt fall väljer vi 'SEOCMS/Nytt Språk')
 6. Välj 'Spara'
 7. Klart.
 
Nu är sidan kopierad till den nya sidan i menyn där alla sidor med ny språkversion ska ligga.
Här kan ni översätta all text till det nya språket på den nya sidan under sidan där de nya språkversionerna ska ligga.
(I vårt fall sidan 'Nytt Språk')
Om ni vill kopiera fler sidor så är det bara att följa steg2 och steg3 igen för den nya sidorna.
 

 
Skapa en helt ny SEOCMS-site där allting översätts till engelska.

Om ni vill översätta varje sida i er SEOCMS till ett nytt språk så rekommenderar vi att ni ber oss skapa en helt ny SEOCMS-site.
Detta går till så att vi helt enkelt kopierar allt innehåll på original-siten till den nya SEOCMS-siten.
På den nya SEOCMS-siten kan ni nu enkelt översätta all text till det nya språket. 
 
Om ni har det obegränsade SEOCMS-paketet så ingår 3 olika språkversioner. Alltså ingår 3 SEOCMS-siter.
Annars får ni göra en beställning om en ny SEOCMS-site.
Kontakta isåfall er projektledare ni har haft kontakt med vid uppstarten av er SEOCMS.
 

Skapa flaggor som länkar till de olika språkversionerna

 
Om ni vill skapa länkar mellan de olika SEOCMS-siterna (De olika språkversionerna) så kan ni lägga in en flagga som länkar till respektive språkversion.
Om ni vill att flaggorna ska synas på varje sida i er SEOCMS så är det smidigast att lägga in flaggorna i mallarna. (Eftersom flaggorna då kommer synas på varje sida som använder just den mallen.)
Om flaggorna bara ska synas på startsidan så räcker det med att lägga in sidorna på startsidan.
 
 1. Alltså, välj mallen eller sidan där ni vill lägga in flaggorna.
 2. Högerklicka på valfri 'Text och bild'-modul på sidan.
 3. Välj egenskaper.
  Egenskaper visas för 'Text och bild'-modulen. 
 4. (Ni kan också dra dra in en ny 'Text och bild'-modul på sidan. Egenskaper visas då för den nya 'Text och bild'-modulen)
 5. Lägg in bilder på flaggor motsvarande de olika språken som finns på era olika SEOCMS-siter.
  (Klicka här för en beskrivning om hur man lägger in bilder i SEOCMS. )
 6. Markera bilden som motsvarar nya språket. 
 7. Välj verktyget 'Infoga länk'.
  (Klicka här för en beskrivning om hur man lägger in länkar i SEOCMS)
 8. Välj nu som länk den SEOCMS-siten med det nya språket. (Till exempel http://www.min-engelska-version.com)
 9. Upprepa steg 6 till 8 för alla nya språk inklusive original-sitens språk. 
Instruktionerna ovan får ni göra om för varje ny SEOCMS-site.
(Även om original-siten har flaggor som länkar till olika språk så måste ju alla de andra SEOCMS-siterna också ha flaggor som länkar till olika språk)