English      Sidkarta

Hur lägger jag in bilder i SEOCMS?

Det finns två sätt att lägga in bilder i SEOCMS.
Via modulen 'Bild' eller modulen 'Text och bild'
Det bästa är att använda sig av modulen 'Text och bild' eftersom man kan göra mycket fler val här när man lägger in bilden.
 
Om bilden inte finns uppladdad i er SEOCMS så kan ni lätt göra detta via båda modulerna.
Detta beskrivs nedan under rubrikerna 'Ladda upp en bild via modulen 'Bild'' och ' Ladda upp en bild via modulen 'Text och bild''
 

Lägg in en bild i SEOCMS
 
 
'Bild'-modulen
 1. Välj fliken 'Sidor'
 2. Välj sidan där bilden ska läggas in.
 3. Välj fliken 'Innehåll'
 4. Dra ut en 'Bild'-modul på sidan.
 5. Det finns nu två val: 

  - Visa endast första bilden i listan 
  - Visa slumpmässigt en bild i listan  
  (Om du väljer flera stycken bilder så visas de slumpmässigt när man uppdaterar sidan)

 6. Klicka i det val som passar dig bäst (se ovan)
 7. Klicka på "Välj" för att välja bild från bildgalleriet. Klicka på "Hantera" för att välja bild från "Avancerat bild" (Du kan ladda upp en bild från din hårddisk genom att klicka på knappen "Välj bild" som hittast i både "bildgalleriet" och "avancerad bild".
 8. Klicka på knappen "lägg till bild" när du valt bild.
 9. Gör om förfarandet från punkt 7 tills du valt alla de bilder som du vill skall slumpas fram.
 10. Klart!
'Text och bild'-modulen
 1. Välj fliken 'Sidor'
 2. Välj sidan där bilden ska läggas in.
 3. Välj fliken 'Innehåll'
 4. Dra ut en 'Text och bild'-modul på sidan.
 5. Välj verktyget 'Infoga bild avancerad'. (Översta raden, femte verktyget från höger) 
 6. I rutan till vänster kan ni navigera er fram till er bild.
 7. Välj bilden eller kryssa i rutan för bilden.
 8. I grupprutan 'Layout' kan ni ställa in om det ska finnas någon kant runt bilden, hur bilden ska placeras på sidan och hur stor bilden ska vara.
 9. I grupprutan 'Infoga' så kan ni skriva in en alternativ text för bilden vilken visas när man för musen över bilden.
 10. Välj 'Infoga'
 11. Välj 'Uppdatera'
 12. Klart

Ladda upp en bild i SEOCMS via modulerna 'Bild' och 'Text och bild'


Ladda upp en bild via modulen 'Bild'
 1. Välj fliken 'Sidor'
 2. Välj sidan där bilden ska läggas in.
 3. Välj fliken 'Innehåll'
 4. Dra ut en 'Bild'-modul på sidan.
 5. Välj 'Välj bild'
 6. Navigera fram till er bild på hårddisken och klicka på den.
 7. Välj 'Öppna'
 8. Nu är bilden uppladdad i er SEOCMS och ni kan välja bilden i listan med bilder.
 9. Klart
Ladda upp en bild via modulen 'Text och bild'
 1. Välj fliken 'Sidor'
 2. Välj sidan där bilden ska läggas in.
 3. Välj fliken 'Innehåll'
 4. Dra ut en 'Text och bild'-modul på sidan.
 5. Välj verktyget 'Infoga bild avancerad'. (Översta raden, femte verktyget från höger) 
 6. Välj 'Välj bild'
 7. Navigera fram till er bild på hårddisken och klicka på den.
 8. Välj 'Öppna'
 9. En ruta poppar upp som talar om att filen är uppladdad i er SEOCMS.
 10. Välj 'OK'
 11. Nu är bilden uppladdad i er SEOCMS och ni kan välja bilden i listan med bilder.
 12. Klart