English      Sidkarta

Hur man lägger in en IFrame i SEOCMS.

Detta dokument beskriver hur man lägger in en IFrame i SEOCMS.
Sedan beskrivs också hur man kan anpassa IFramen efter egna behov.
Vi rekommenderar att ni skapar en rubrik till er IFrame för att lättare kunna redigera IFramen senare.

Lägg in en IFrame i SEOCMS
 1. Dra ut en ’Text och bild’-modul på sidan där ni vill ha er IFrame.
 2. Skriv en rubrik för er IFrame: (Detta underlättar när man senare vill editera IFramen, eftersom man då kan dubbelklicka på rubriken)
 3. Skriv in texten för rubriken.
 4. Skapa två radbrytningar genom att trycka på ’Enter’ två gånger.
 5. Välj fliken ’Html’.
 6. Skriv in följande kod:
  <iframe style="width: 800px; height: 600px" name="DN" src="http://www.dn.se" frameborder="0" scrolling="no"></iframe>
 7. Editera koden för IFramen enligt beskrivning nedan så att IFramen anpassas efter era behov.
 8. Välj ’Uppdatera’.
 9. Spara och publicera sidan.
 10. Klart.
 

Beskrivning av hur koden i en IFrame redigeras


Kodexempel
<iframe style="width: 800px; height: 600px" name="DN" src="http://www.dn.se" frameborder="0" scrolling="no"></iframe> 
 • Denna IFrame visar sidan www.dn.se.
 • Bredden är satt till 800 pixlar. Höjden är satt till 600 pixlar.
 • Det ska inte visas någon ram runt sidan som ligger i IFramen.
 • Man ska inte kunna scrolla i sidan som ligger i IFramen.
 • Namnet på IFramen är ’DN’

Ändra källa till er IFrame (Ändra vilken sida som ska visas i er IFrame)
Om ni vill ändra källan till er IFrame så kan detta göras i egenskapen src.
Det är här ni anger en adress till den sida ni vill visa i er IFrame.
Ändra egenskapen src="http://www.dn.se" till önskad källa.
T.ex. om ni vill lägga sidan www.google.se i er IFrame så skriver ni:
src="http://www.google.se"
 
Exempel på kod för en IFrame med källan satt till www.google.se:
<iframe style="width: 800px; height: 600px" name="DN" src="http://www.google.se" frameborder="0" scrolling="no"></iframe>

Ändra namn på er IFrame
Om ni vill ändra namn på er IFrame så kan detta göras i egenskapen name.
Denna egenskap är inte så viktig men det kan ju vara bra att ge er IFrame ett passande namn.
T.ex. om namnet ska vara google så ska egenskapen name se ut så här:
name="google"
 
Exempel på kod för en IFrame med namnet satt till Google:
<iframe style="width: 800px; height: 600px" name="Google" src="http://www.dn.se" frameborder="0" scrolling="no"></iframe> 
 
Ändra bredd och höjd på er IFrame
Om ni vill ändra bredd och höjd för er IFrame så kan detta göras i egenskapen style.
Ändra egenskapen style="width: 800px; height: 600px" till önskad bredd och höjd.
T.ex. om IFramen ska vara 500 pixlar bred och 200 pixlar hög så ska egenskapen style se ut så här:
style="width: 500px; height: 200px"
 
För att ändra bredd
Gör IFramen bredare
Ändra width: 800px; till t.ex.  width: 900px;
Gör IFramen mindre bred
Ändra width: 800px; till t.ex.  width: 700px;

För att ändra höjd
Gör IFramen Högre
Ändra height: 600px; till t.ex.  height: 700px;
Gör IFramen Lägre
Ändra width: 600px; till t.ex.  width: 500px;
Exempel på kod för en IFrame som är 200 pixlar hög och 200 pixlar bred:
<iframe style="width: 200px; height: 200px" name="DN" src="http://www.dn.se" frameborder="0" scrolling="no"></iframe> 

Skapa en ram runt sidan som ska ligga i IFramen
Om ni vill ändra så att det skapas en ram runt IFramen så kan detta göras i egenskapen frameborder.

Om ramen ska synas:
Ändra egenskapen frameborder till "1"
Exempel: frameborder="1"

Om ramen inte ska synas:
Ändra egenskapen frameborder till "0" om ramen inte ska synas.
Exempel: frameborder="0"
 
Exempel på kod för en IFrame med ram runt:
<iframe style="width: 800px; height: 600px" name="DN" src="http://www.dn.se" frameborder="1" scrolling="no"></iframe>

Ordna så att man kan scrolla i IFramen
Om ni vill ändra så att man kan flytta runt i IFramen så kan detta göras i egenskapen scrolling.
Detta kan behöva göras om det visar sig att sidan som IFramas är större än de mått som har blivit satta i egenskapen style.
Då vill man kunna använda sig av scrollbars för att flytta uppåt/nedåt/höger/vänster i sidan

För att använda sig av scrollbars:
Sätt egenskapen scrolling till yes.
Exempel: scrolling="yes"

För att inte använda sig av scrollbars:
Sätt egenskapen scrolling till no.
Exempel: scrolling="no"
 
Exempel på kod för en IFrame som är scrollbar:
<iframe style="width: 800px; height: 600px" name="DN" src="http://www.dn.se" frameborder="0" scrolling="yes"></iframe>