English      Sidkarta

Infoga Media (film/video/musik)

Detta verktyg kan användas för att infoga filmer, videos eller musik i er SEOCMS.
Filmformat som rekommenderas är .avi, .mpeg och .swf
Notera att användaren som ska titta på filmen behöver ha Windows Media Player installerad på sin dator.
I vissa fall krävs även att användaren har istallerat rätt codec som behövs för att titta på filmen.
 
  1. Välj verktyget Infoga Media. (Första raden av verktyg, tredje från höger, ser ut som en Windows Media Player-ikon med en Playknapp i mitten).
  2. Välj filmen i listan till vänster. 
    Om inte filmen finns där kan ni ladda upp den enligt instruktionerna i steg 2.1 till 2.5 nedan:
            2.1      Välj knappen Välj bild. 
            2.2      En dialogruta kommer upp som visar innehåll på er hårddisk.
            2.3      Navigera till filmen på er hårddisk.
            2.4      Välj Öppna.
            2.5      Ett meddelande kommer upp om att filmen har laddats upp i SEOCMS.
 
      5. Ställ in egenskaper för filmen i rutan Egenskaper. 
      6. Välj Infoga.
      7. Klart.