English      Sidkarta

Infoga ankare

Om man har en sida med mycket text på så vill man som användare snabbt kunna flytta ner till en viss del av en sida.
Då kan man använda sig av ankare.
Dessa fungerar så att man skapar en rad med länkar längst upp på sidan.
Dessa länkar går till ankare som man lägger in längre ned på sidan.
Alltså så kan användaren snabbt klicka sig till den intressanta delen av sidan genom att klicka på länken till ankaret.
 
Observera att namnet på ankaret inte får innehålla några mellanslag, streck, åäö eller specialtecken.
 
 
Exempel på hur ett ankare fungerar.
Här finns ett ankare långt upp på sidan.
 
 
 

Lägga in ett ankare på en sida


 

Skapa ett ankare

 1. Välj en sida i SEOCMS och dra in en 'Text och bild'-modul på sidan.
 2. Byt rad ett antal gånger och skriv in lite text. (Detta är texten där vi ska skapa ett ankare.).
 3. Ställ markören i början av den nyskrivna texten.
 4. Välj verktyget 'Infoga ankare' (Andra raden, verktyget längst till höger).
 5. Skriv in ett namn för ankaret i fältet 'Namn'. (Observera att inga mellanslag, streck, åäö eller specialtecken får användas här)
 6. Välj 'Infoga'.
  Nu syns en flagga bredvid texten. (Detta är ankaret).

Skapa länk som ska länka till ankaret

 1. Gå längst upp i texten och skriv en rubrik.
 2. Markera hela rubriken.
 3. Välj verktyget 'Infoga länk' (Andra raden, tredje verktyget från höger).
  Egenskaper för den nya länken visas.
 4. Kryssa i rutan 'Select a named anchor in the current page'. (Längst ner i rutan)
  Nu dyker det upp en ruta under kryssrutan där ankare visas som har lagts in på sidan.
  När ni klickar på olika ankare i denna ruta så scrollas sidan automatiskt ner eller upp till just det ankaret. På så vis kan ni prova er fram till ankaret ni vill använda om ni har skapat många ankare på en sida.
 5. Välj ankaret du skapat tidigare. (Se punkt 5.)
 6. Välj 'OK'.
  Nu har det skapats en länk (rubriken) som länkar till ankaret (och texten) längre ner på sidan.
 7. Klart.
 
 
 

Lägga in ett ankare i en container på sidan och länka till ankare ifrån en annan container på sidan

Skapa ett ankare i en egen container

 1. Välj en sida i SEOCMS och dra in en 'Text och bild'-modul på sidan.
 2. Skriv in lite text. (Detta är texten där vi ska skapa ett ankare.).
 3. Ställ markören i början av den nyskrivna texten.
 4. Välj verktyget 'Infoga ankare' (Andra raden, verktyget längst till höger).
 5. Skriv in ett namn för ankaret i fältet 'Namn'. (Observera att inga mellanslag, streck, åäö eller specialtecken får användas här)
 6. Välj 'Infoga'.
  Nu syns en flagga bredvid texten. (Detta är ankaret).
 7. Välj Uppdatera
 8. Spara sidan

Skapa länk i en egen container som ska länka till ankaret i den första containern

 1. Dra in en 'Text och bild'-modul i en ny container på sidan.
 2. Skriv en rubrik.
 3. Markera hela rubriken.
 4. Välj verktyget 'Infoga länk' (Andra raden, tredje verktyget från höger).
  Egenskaper för den nya länken visas.
 5. Skriv in sidans sökmotorvänliga URL i fältet URL.
  Skriv in tecknet / följt av sidans sökmotorvänliga url i fältet URL. (Sidans sökmotorvänliga URL hittas i egenskaper för sidan på fliken Sidor)
  Efter URL skriver ni tecknet # följt av namnet ni gav ankaret (Rubrik Skapa ett ankare i en egen container, punkt 5.)
  Välj 'OK'.
  Nu har det skapats en länk (rubriken) som länkar till ankaret (och texten) längre ner på sidan.
 6. Välj Uppdatera
 7. Spara sidan
 8. Klart.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Här finns ett ankare långt ner på sidan.