English      Sidkarta

Innehåll

Nyheter Text och bild Sök JavaScript Dynamisk Flash Inloggning / Utloggning  
Klicka på bilden ovan för att se mer information om varje modul.
 
 
Fliken 'Innehåll' samlar alla moduler som går att använda i SEOCMS.
Modulerna är alla olika typer av innehåll som man kan dra in i olika containrar på en sida i SEOCMS.
Den vanligaste modulen som används i SEOCMS är 'Text och bild'-modulen.
I denna modul kan man skriva in olika texter och kombinera dessa med bilder.
En annan modul som används mycket är modulen 'Formulär'
Denna modul används för att skapa ett formulär där användare av sidan kan skicka information till en mottagaradress.
 

Dra in en modul på en sida i SEOCMS:

 1. Välj fliken 'Sidor'
 2. Välj sidan där du vill dra in en innehålls-modul.
 3. Välj fliken 'Innehåll'.
 4. Ställ musen över valfri modul.
 5. Håll ner vänster musknapp och dra in modulen till en container på sidan.
 6. När containern har färgats med en grå bakgrundsfärg så kan ni släppa musknappen.
 7. Nu visas egenskaper för modulen som nyss dragits in.
 8. Klart

Kopiera en modul

Om man redigerar en modul och sedan vill lägga in samma modul på en annan sida i SEOCMS så kan man göra det på ett snabbt och enkelt sätt i SEOCMS.
Hur man kopierar en modul i SEOCMS beskrivs nedan.
 

Kopiera en modul i SEOCMS (Och klistra in den på en annan sida)

 1. Välj fliken 'Innehåll'
 2. Välj sidan där modulen finns som du vill kopiera.
 3. Högerklicka på modulen.
 4. Välj ’Kopiera’.
 5. Välj ny sida som modulen ska kopieras till. (Det går även bra med samma sida)
 6. Högerklicka på en container i den nya sidan där du vill att modulen ska klistras in.
 7. Välj ’Klistra in’.
 8. Spara och publicera sidan.
 9. Klart.


Ta bort en modul 

 1. Välj fliken 'Sidor'
 2. Välj sidan där modulen finns som ni vill ta bort.
 3. Högerklicka på modulen som ni vill ta bort (Högerklicka på en text eller en bild i Text och bild-modulen)
 4. Välj Ta bort.
  Nu är modulen borttagen
 5. Spara och publicera sidan.
 6. Klart

 

Flytta en modul

 
 1. Välj fliken 'Sidor'
 2. Välj sidan där modulen finns som ni vill flytta.
 3. Klicka och håll ner vänster musknapp över modulen. (Klicka på en text eller en bild om det gäller Text och bild-modulen) 
 4. Dra nu modulen till en annan container på sidan. (Containrar är svarta streckade rutor på sidan som man kan dra in innehåll i.)
 5. Vänta tills en grå bakgrund syns i den nya containern.
 6. Släpp vänster musknapp.
 7. Nu har modulen flyttats till den nya containern.
 8. Spara och publicera sidan.
 9. Klart