English      Sidkarta

Puffar artiklar (teaser articles)

Ofta på förstasidan så listar man lite artiklar. Det kan vara specialartiklar eller andra viktiga artiklar. Här visar vi hur ni ändrar dessa.

Du hittar relaterade artiklar under SEOCMS (ej i eShop administration) oftast på startsidan för shoppen. För att redigera dessa artiklar, högerklicka och välj "ändra" eller dubbeklicka där artiklarna ligger.

Obs: Relationen mellan artiklarna går åt båda hållen. Om du relaterat en artikel till en annan så är båda relaterade till varann.

Ändra puffar (teaser articles)

Dubbelklicka eller högerklicka och välj "ändra" där artiklarna ligger. Dessa ligger ofta på förstasidan i din shop. Du får då upp inställningarna för puffarna (teaser articles) som du kan ändra.
 1. Categories
  Här väljer du vilka kategorier du vill visa artiklar ifrån. Du kan välja flera genom att hålla ned CTRL knappen och markera.

  Include subcategories
  Är denna ikryssad så väljs även artiklar från kategorier som är underkategorier till den kategori du valt.

 2. Show articles
  Du väljer här hur artiklarna skall listas. Det finns flera val:
  - Random: Slumpvis.
    Artiklar slumpas ifrån valda kategorier.

  - Last: Senast inlagd/uppdaterad.
    De senaste artiklarna listas i turordning från att de lagts till eller ändrats.

  - Most viewed: Mest visade.
    Listar de mest visade artiklarna i kategorin som valts

  - Most bought: Mest köpta.
  Listar de mest köpta artiklarna i vald kategori.

 3. Items count
  Bestämmer hur många artiklar som skall listas. Ändrar du antalet här så kommer antalet artiklar i puffarna att ändras.

 4. Buy destination page, Item data properties, filter properties. standard css
  Detta är systeminställningar som du inte behöver ändra.

För att spara dina ändringar klicka på Spara (Update). Du måste sedan Spara och publicera sidan för att dina ändringar skall synas "live".