English      Sidkarta

Redigera en kategori

För att redigera en kategori, navigera först till eShop modulen > Moduler > eShop > Kategorier (i vänstermenyn)

Klicka på kategorier i vänstermenyn. Du får nu upp en trädmeny med alla kategorier i högerspalten.
 

Byta plats på en kategori

1) Klicka på en kategori och håll ned vänstra musknappen. Dra kategorin till en annan plats eller annan kategori (blir då en underkategori)
2) Markera kategori >högerklicka välj "Redigera kategori" > Ändra kategorins plats genom att välja "Sidans placering i menyn" och "Ordning".
 

Redigera text eller bild för kategorin

1) Markera kategori >högerklicka välj "Redigera kategori" >
2) Klicka på pilen till höger om texten "Kategori egenskaper" (texten längst ned ovanför Spara knappen)
3) Välj om du vill ändra Kort beskrivning eller Kategoribeskrivning. Kort beskrivning används när man listar många kategorier och Kategoribeskrivning visas under själva kategorin. I vanligaste fallen behöver du endast ändra Kategoribeskrivningen.
3) Ändra bild genom rubriken Kategoribild. Bläddra efter en ny bild på din dator och ladda upp.
 
För att spara din ändringar klicka på spara knappen.