English      Sidkarta

Redigera tabeller

Detta dokument beskriver hur man:
 • Sätter in extra rader och kolumner i tabellen.
 • Ändrar bredd och höjd för en cell i tabellen.
 • Hur man ändrar färg på kantlinjer i tabellen.
Beskrivningarna nedan förutsätter att man går in och redigerar en Text och bild-modul eller Formulär-modul där en tabell finns inlagd.
 

Infoga rad nedanför

 1. Ställ markören på valfri rad i tabellen
 2. Välj verktyget Infoga rad nedanför (Andra raden, 2:a verktyget från vänster, ser ut som en rad som skjuts in mellan två rader)
  En ny rad har infogats under den valda raden.

Infoga kolumn till höger

 1. Ställ markören i valfri cell i tabellen
 2. Välj verktyget Infoga kolumn till höger (Andra raden, 6:e verktyget från vänster, ser ut som en kolumn som skjuts in mellan två kolumner)
  En ny kolumn har infogats till höger om den valda kolumnen.

Ändra bredd och höjd för en cell

Notera att även om cellen nu har en bredd och höjd så kommer cellen expandera om text eller annat innehåll i cellen blir större än den givna bredden och höjden för cellen.
Tänk också på att automatisk radbrytning för text endast sker om texten ligger uppdelad i fler ord istället för ett enda lång ord. 
 
I Cellegenskaper
 1. Ställ markören i cellen
 2. Välj Cellegenskaper (http://support.seocms.se/infoga-redigera-tabell.aspx, Se rubrik: Cellegenskaper)
 3. Välj Bredd och Höjd för cellen i respektive fält
 4. Välj OK
 5. Klart
Ändra cellens bredd och höjd med hjälp av musen
 
Ett annat sätt att ändra höjd och bredd för en cell är att dra med musen i högre nedra hörnet av cellen.
 1. Ställ markören i cellen du vill ändra bredd eller höjd på
 2. För musen till högre nedre delen av cellen
 3. Gör små cirkelrörelser med musen tills en tjock svart pil dyker upp
 4. Håll ned vänster musknapp och dra musen nedåt eller åt höger för att öka cellens bredd eller höjd
 5. Nu ändras höjden för raden
 6. Släpp vänster musknapp
 7. Välj 'Uppdatera'
 8. Spara och publicera sidan
 9. Klart

Ändra färg på kantlinjer:

Ramen runt tabellen och alla celler
 1. Högerklicka på en cell i tabellen
 2. Välj TABLE (Eller Table->Properties)
 3. Välj 'Tabell'
 4. Välj storlek på kantlinjen i fältet 'Kantlinje'
 5. Välj färg på kantlinjen i fältet 'Kantlinje färg'
 6. Välj 'OK'
 7. Välj 'Uppdatera'
 8. Spara och publicera sidan
 9. Klart

Ramen runt själva tabellen 
 1. Högerklicka på en cell i formuläret.
 2. Välj TABLE- (Eller Table->Properties)
 3. Välj 'Style Builder'
 4. Välj 'Kantlinje'
 5. Skriv in storlek på kantlinjen i fältet 'Kantlinje'
 6. Välj stil på kantlinjen i fältet 'Stil' (Välj Solid för ett vanligt streck)
 7. Välj färg på kantlinjen i fältet 'Färg'
 8. Välj 'OK'
 9. Välj uppdatera för att ändringarna ska gå igenom
 10. Sparaoch publicera sidan.
 11. Klart
Enstaka celler
 1.  Högerklicka på en cell i formuläret
 2.  Välj TABLE  (Eller Table-Properties)
 3. Välj cellen du vill ändra kantlinjer på i rutnätet av blanka celler 
 4. Välj 'Cellegenskaper'
 5. Välj 'Style Builder'
 6. Välj 'Kantlinje'
 7. Skriv in storlek på kantlinjen i fältet 'Kantlinje'
 8. Välj stil på kantlinjen i fältet 'Stil' (Välj stilen Solid för ett vanligt streck)
 9. Välj färg på kantlinjen i fältet 'Färg'
 10. Välj 'OK'
 11. Nu kan ni antingen välja en ny cell och gå igenom stegen 2 - 9 igen eller så kan ni välja att fortsätta nedan.
 12. Välj 'OK'
 13. Välj 'Uppdatera'
 14. Spara och publicera sidan.
 15. Klart!