English      Sidkarta

Relaterade artiklar

Under relaterade artiklar väljer du vilka artiklar som är relaterade till varann. Om du har denna funktionen i din eShop kan du se en lista på relaterade artiklar under en specifik produkts sida. Oftast ligger denna listan under produkten. Rubrik för dessa relaterade artiklar kan vara "Vi rekommenderar" eller "Passar också bra med". Under denna rubrik listas sedan relaterade artiklar.

Du hittar relaterade artiklar under modulen eShop i vänstermenyn. Moduler > eShop > Relaterade artiklar

Obs: Relationen mellan artiklarna går åt båda hållen. Om du relaterat en artikel till en annan så är båda relaterade till varann.

Lägga till relaterade artiklar

I vänstermenyn klicka på länken Relaterade artiklar.
 
 1. Välj huvudartikel
  Vid rubriken "Artikel" (den översta rullisten) väljer du vilken artikel som skall ha relaterade artiklar.

 2. Välj artiklar att relatera
  I tabellen nedanför hittar du alla artiklar du har i din eShop. Kryssa i de artiklar (i checkboxen till höger om artikeln) som skall relateras med din huvudartikel.
  Tips:
  Om du klickar i "All" så markerar du alla artiklar på sidan.
  Du kan söka på artiklar så visas dem i listan.
  Om du inte hittar din artikel kan de finnas på en annan sida. Alla sidor visas längst ned i listan.(1.2.3 etc)

  För att spara relationen klickar du på knappen "Lägg till". Knappen har en pil som pekar på huvudartikeln.

 3. Se resultat
  Nu ser du i övre tabellen att huvudartikeln har relaterade artiklar.

Ändra relaterade artiklar

I vänstermenyn klicka på länken Relaterade artiklar.

 1. Välj huvudartikel
  Vid rubriken "Artikel" (den översta rullisten) väljer du vilken artikel som du vill redigera.

 2. Du ser relaterade artiklar direkt under artikeln i tabellen nedanför. För att ta bort en relation klickar du på radera. Ikonen ser ut som en papperstunna och ligger längst till höger. Du tar inte bort en vara utan du tar endast bort relationen.

Ändra rubriken för Relaterade artiklar

 1. Gå till fliken "Webbplatsens Mallar & layout" (4 fliken med en skiftnyckel på)
 2. Klicka på den artikelmall du vill ändra. Oftast heter mallen något i stil med "Shop -artikel".
 3. Dubbelklicka på fältet längst ned där det star "Empty related articles"
 4. Klicka på pilen bredvid till höger om texten "Standard/CSS properties".
 5. Under fältet Name står "Vi rekommenderar även". Ändra denna texten till den text ni vill ha istället.
 6. Klicka på Update
 7. Klicka på spara uppe i toppen (spara mallen)
 8. Gör nu samma förfarande för ALLA artikelmallar du vill ändra (oftast används endast 1 mall).