English      Sidkarta

Varför fungerar inte mitt formulär?

 
Ibland kan det hända att modulen 'Formulär' inte fungerar riktigt som väntat.
Till exempel så kanske formuläret inte skickas iväg utan bara rensas.
Eller så skickas formuläret och ett mail kommer till mottagaren men informationen i mailet är huller om buller eller inte riktigt rätt.
Då finns några enkla tips för att få formuläret att fungera.

Unikt Namn
Varje fält (Textområde, textfält, nedrullningsbar lista) i ett formulär måste ha ett unikt ’Namn’.
Om ’Namn’ inte är unikt för varje fält i ett formulär så kommer fältens värden krocka med varandra när formuläret är ifyllt och skickat.
Notera dock att detta inte gäller för Alternativknappar. 
Om två alternativknappar ska grupperas så att man antingen kan välja t.ex. ja eller nej så ska samma Namn användas för dessa Alternativknappar.
 
Dåligt exempel:
Fält1
Namn: adress
 
Fält2
Namn: adress2

Bra exempel:
Fält1
Namn: hem_adress
 
Fält2
Namn: foretags_adress
 
 
Ej åäö, mellanslag eller specialtecken
’Namn’ kan inte innehålla bokstäverna åäö, mellanslag eller specialtecken.
Då slutar formuläret att fungera helt.
Endast streck  -  och understreck  _  går bra att använda som i namnet.
 
Värden i 'Nedrullningsbar lista'
Verktyget ’Nedrullningsbar lista’ måste fyllas med värden för varje text som finns i listan.
Det är alltså värdena som skickas i mailet. Inte texten.
Därför kommer informationen ’ ’ skickas om värdet inte är ifyllt för just den texten.
 
Byt namn på ett verktyg i formuläret
  1. Dubbelklicka på verktyget du vill byta namn på (T.ex. Textområde, textfält, nedrullningsbar lista).
  2. Egenskaper visas för verktyget.
  3. Skriv in valfritt namn i fältet ’Namn’ (Verktygets namn måste vara unikt och skilt ifrån de andra verktygens namn i formuläret.).
Lägg till värden för texter i listan i verktyget ’Nedrullningsbar lista’.
  1. Dubbelklicka på verktyget 'Nedrullningsbar lista'.
  2. Egenskaper för verktyget visas.
  3. Om ni går ner till ’Items’ så ser ni era val till vänster i kolumnen ’Text’.
  4. Markera ett val i listan.
  5. Kopiera texten i fältet ’Text’ till fältet ’Värde’ och välj sedan ’Updaterad’.
  6. Gör om steg 4 till 6 för varje val i listan.
  7. Markera sedan det första valet igen i listan. (Detta gör man för att att ange detta val som förinställt förhandsval)