English      Sidkarta

Ändra Sidans rubrik


Om man ändrar rubrik för en sida i SEOCMS så ändras rubriken som syns längst upp till vänster i webläsaren.
Dessutom ändras titeln på tabben man tittar på för tillfället i webläsaren Internet Explorer.
Sidans rubrik (Title) är rubriken som sökmotorer som Google visar i listan av sökresultat.
 

Ändra sidans rubrik

  1. Välj fliken ’Sidor’
  2. Högerklicka på sidan ni vill ändra namn på.
  3. Egenskaper för sidan visas.
  4. Öppna upp boxen Egenskaper för sökmotoroptimering genom att klicka på den gröna ikonen längst till höger på samma rad som rubriken står på.
  5. Skriv in en ny rubrik för sidan i fältet ’Sidans rubrik (Title)’.
  6. Välj ’Spara’
  7. Spara och publicera sidan.
  8. Klart