English      Sidkarta

Ändra storlek på en bild

Här beskrivs hur man ändrar storlek för en bild som finns inlagd i en Text och bild-modul i SEOCMS.
Tänk på att en stor bild tar lika stor fysisk plats på i er SEOCMS även om ni ändrar till en mindre storlek för bilden.
Därför är det alltid bäst att redigera bildens storlek i ett redigeringsprogram som t.ex. Adobe Photoshop innan ni laddar upp bilden i SEOCMS.
Det går även att använda verktyget Skapa ny tumnagelbild för att skapa en kopia av bilden med en annan storlek:
 

Ändra storlek på en bild

  1. Markera bilden ni vill ändra storlek på.
  2. Välj verktyget Infoga bild avancerad. (Första raden, femte verktyget från höger, ser ut som en bild med en penna i.)
  3. Välj en ny bredd för bilden i fältet Bredd (Finns i grupprutan Layout)
  4. Välj en ny höjd för bilden i fältet Höjd (Finns i grupprutan Layout)
    (Om kryssrutan Constrain Propoertions är ikryssad så ändras bredden eller höjden automatiskt i förhållande till det nya värdet man skriver i något av fälten Bredd eller Höjd.)
  5. Välj 'Infoga'
  6. Klart
Ytterligare ett sätt att ändra storlek på bilden är att markera bilden och dra i fyrkanterna som syns i kanten av bilden.