English      Sidkarta

Bild

 
Modulen Bild kan användas om endast en bild ska visas på en sida i SEOCMS.
Vi rekommenderar dock att använda modulen Text och bild eftersom man även kan lägga till text till bilden med denna modul.
I nya versioner av SEOCMS kan man låta Bild-modulen visa en slumpmässig ny bild varje gång användaren uppdaterar eller går in på sidan där bild-modulen finns inlagd.
 

Dra in en Bild-modul på en sida i SEOCMS

 
 1. Välj fliken Sidor.
 2. Välj sidan ni vill lägga in Bild-modulen på.
 3. Välj fliken Innehåll.
 4. Dra in en Bild-modul i en container på sidan.
  Egenskaper för Bild-modulen visas.
 5. Längst upp kan ni välja mellan att visa bara en bild i Bild-modulen (Visa endast första bilden i listan) eller om ni vill visa fler slumpmässigt valda bilder varje gång användaren uppdaterar eller går in på sidan (Visa slumpmässigt en bild i listan)
 6. Välj Hantera.
 7. Välj bilden i mapp-strukturen till vänster.
 8. Välj Infoga.
 9. Nu syns sökvägen till bilden under rubriken Bilder.
 10. Välj Lägg till bild.
 11. Utför stegen ovanför om ni vill lägga till fler bilder i Bild-modulen.
 12. Välj Uppdatera.
 13. Spara sidan.
 14. Klart. 
 

Ta bort bilder från Bild-modulen.

 
Om ni har valt att visa fler bilder slumpmässigt i Bild-modulen men vill ta bort en av bilderna.
 
 1. Välj fliken Sidor.
 2. Välj sidan där Bild-modulen finns inlagd.
 3. Högerklicka på bild-modulen.
 4. Välj Ändra.
  Egenskaper för Bild-modulen visas.
 5. Längst ner i Bild-modulen syns bilderna som för närvarande visas i Bild-modulen.
 6. Klicka på det lilla röda korset till höger om den bild som ni vill ta bort från listan av bilder som ska visas.
 7. Välj Uppdatera.
 8. Spara sidan.
 9. Klart.