English      Sidkarta

Breadcrumbs

 
Breadcrumbs visar vilken sida man tittar på i tillfället.
Till vänster om sidan man tittar på för tillfället syns i tur och ordning de sidor som den aktuella sidan man tittar på ligger under i sidstrukturen i SEOCMS.
Dessa sidor går även att klicka på och då tas användaren till föräldersidan till den sidan man tittade på för tillfället.
Om man har en sida som ligger som undersida till en annan sida i SEOCMS som i sin tur ligger som undersida till en till sida i SEOCMS så kan denna struktur visas på detta sätt i Breadcrumbs-modulen:
Huvudsida->Undersida1->Undersida-Till-Undersida1
Breadcrumbs-modulen kan med fördel läggas in i mallarna så att den syns på varje sida som använder sig av dessa mallar i SEOCMS.
 

Dra in Breadcrumbs-modulen på en sida i SEOCMS

 
 1. Välj fliken Sidor.
 2. Välj sidan där ni vill lägga in Breadcrumbs-modulen.
 3. Välj fliken Innehåll.
 4. Dra in Breadcrumbs-modulen i en container (svart streackad ruta) på sidan.
  Egenskaper för Breadcrumbs-modulen visas.
 5. I fältet avskiljare kan ni skriva in ett tecken som kommer skilja sidorna åt. (Exempel: >)
 6. Kryssa i kryssrutan Visa startsida först om ni vill att Startsidan ska synas före sidan ni tittar på. (Startsidan är den sida ni valt ska visas när man går in på er SEOCMS-site)
 7. Välj Uppdatera.
 8. Spara sidan.
 9. Klart.