English      Sidkarta

Dynamisk Flash

Dynamisk Flash

Dynamisk Flash är en modul som visar ett bildspel.
Man väljer ett antal bilder som sedan visas i följd efter varandra med ett visst antal sekunder i intervall mellan bilderna.
 
Tänk på att välja bilder med samma bredd och höjd eftersom bilderna överlappar varandra annars så att en mindre bild syns ovanpå en större bild.
Det dynamiska bildspelet visas ej i redigeringsläget.
Notera att Bredd, Höjd, Intoning, Tid mellan byte, och bilder till bildspelet måste väljas för att bildspelet ska fungera.
 
Beskrivningen nedan är tänkt att följas i ett svep men är uppdelad i olika delar.


Dra in modulen Dynamisk Flash på en sida i SEOCMS:

 1. Välj fliken Sidor
 2. Välj sidan där du vill dra in bildspelet.
 3. Välj fliken Innehåll
 4. Välj Dynamisk flash
 5. Håll in vänster musknapp och dra in modulen i den container där ni vill ha Dynamisk Flash.
 6. Släpp sedan vänster musknapp.
  Egenskaper för modulen visas.

Välj inställningar för modulen Dynamisk Flash

 1. Välj Bredd och Höjd för bildspelet.
  (Notera att alla bilder ni lägger upp i bildspelet måste ha denna bredd och höjd för att fungera på ett bra sätt)
 2. Välj Intoningen.
  (Här anges hur lång tid bytet mellan bilder ska ta. Den så kallade förvandlingen mellan bild till bild. Cirka 2 sekunder är lagom för Intoning)
 3. Välj Tid mellan bildbyte.
  (Här anges hur lång tid det ska ta innan nästa byte av bild påbörjas. Cirka 3-4 sekunder är lagom för Tid mellan bildbyte.)
 4. I droppmenyn Sida så väljer ni var bildspelet skall länkas.
  (Alltså vart man hamnar om man klickar på någon av bilderna i bildspelet) 

Välj bilder till modulen Dynamisk Flash

(Notera att bilden måste av filtyp JPG, JPEG eller PNG) :

 1. Klicka på knappen Välj
 2. Navigera till en bild som ni redan har laddat upp till er SEOCMS.
 3. Om ni vill ladda upp en ny bild till er SEOCMS kan ni klicka på knappen Välj bild, välj sedan en bild från er hårddisk, välj Öppna. Bilden laddas nu upp till er SEOCMS.
 4. Välj bilden ni navigerat er fram till eller bilden ni har laddat upp.
  Nu visas bildens sökväg till vänster om knappen Välj
 5. Välj nu Lägg till bild.
  Bilden visas nu i listan av bilder som kommer visas i bildspelet.
 6. Upprepa steg 1 till 5 ovan för varje ny bild ni vill lägga till i flashbildspelet.
 7. Välj Uppdatera.
 8. Välj Spara och publicera


För att administrera bilderna i bildspelet:

 1. Välj en av bilderna i listan av bilder som kommer visas i bildspelet.
 2. Välj pilarna till vänster och höger om bilden för att flytta bilden i visningsordningen för bildspelet.
 3. Tryck på krysset bredvid bilden för att ta bort  bilden ur bildspelet.   

För att uppdatera en bild i bildspelet:

 1. Välj bilden ni vill uppdatera i listan av bilder som kommer visas i bildspelet.
 2. Välj knappen Välj
 3. Välj en ny bild
 4. Sökvägen till den nyvalda bilden visas i fältet till vänster om knappen 
 5. Välj Uppdatera bild
 6. Bilden ni valt i listan uppdateras nu till den nya bilden.