English      Sidkarta

Egenskaper

 

För att se eller ändra egenskaper för en sida kan ni göra på följande vis:

 1. Välj fliken Sidor
 2. Högerklicka på sidan ni vill ändra egenskaper för
 3. Välj Egenskaper
 4. Ändra egenskaper för sidan
 5. Välj Spara
 6. Klart
Här kan ni ändra en mängd egenskaper för en sida i SEOCMS.
Nedan följer vilka egenskaper man kan ändra för sidan och en kort förklaring för varje egenskap.
 

Allmänna egenskaper

 
 • Namn
Ange ett namn för sidan. Detta namn syns som meny-val i menyn.
 • Sökmotorvänlig URL
Ange en URL (adress) för sidan.
En URL består av domänen följt av namnet på sidan och avslutas med .aspx (Vanligt avslut är även .html)
Sökmotorvänlig URL är den delen av  URL-en som finns mellan domänen och filändelsen (.aspx)
Exempel på en URL:
http:// support.seocms.se / SEOCMS_Support .aspx
 
Förklaring av de olika delarna i en URL:
Protokoll Domän Avskiljare Sidnamn Filändelse
http:// support.seocms.se / SEOCMS_Support .aspx
 
I exemplet ovan är namnet SEOCMS_Support det vi kan ändra i fältet Sökmotorvänlig URL.
Se till att ange en Sökmotorvänlig URL utan åäö, mellanslag eller specialtecken (Streck och understreck går bra)
 • Är webbplatsens startsida
Detta är första sidan som en användare får se när de går in på er SEOCMS-site
 • Är synlig i menyn
Betyder att sidan syns som ett menyval i menyn.
 • Är länkad
Betyder att sidan som syns i menyn går att klicka på. D.v.s. menyvalet är länkat till sidan.
 • Sidans placering i menyn. Ordning.

Anger vilken position sidan (Eller länken till sidan) kommer ha i menyn. Denna position kan man ändra under fliken Sidor genom att flytta sidan uppåt och nedåt i sidstrukturen.

 • Välj mall
Väljer mall för sidan. Varje sida i SEOCMS måste använda en mall. I mallen kan man lägga in Text och bild-moduler som sedan kommer synas på varje sida som använder sig av denna mallen.  
 

Egenskaper för sökmotoroptimering


Detta är meta-taggar som sökrobotar som t.ex. Google använder sig av när de indexerar sidor på nätet.
Tänk på att skriva ord här som också förekommer på sidan för bästa resultat.
 
 • Sidans rubrik

Rubriken som skrivs här kommer synas som titel för sökresultatet när man söker efter sidan i sökmotorer som till exempel Google. Rubriken kommer även synas längst upp till vänster i webbläsaren när man går in på sidan.

 • Beskrivning av sidan
Skriv en enkel mening. Denna mening kommer synas i sökresultatet när man söker efter sidan i sökmotorer som till exempel Google.
 • Nyckelord för sidan

Skriv in ett 30-tal ord som alla ska finnas representerade på sidan. Separera med komma-tecken.
Exempel: support, seocms, publicering, publiceringsverktyg

 • Tillåt sökmotorer att indexera sida.
  Tillåt sökmotorer att följa länkar på sidan.
Dessa två val ska vara ikryssade för att sökrobotar som t.ex. Google ska kunna indexera sidan.

 


Egenskaper för tidsstyrd publicering

 
Här kan man ange när sidan ska publiceras så att kunder kan se sidan.
Men kan även ange när sidan ska avpubliceras.
Detta kan vara bra att ha om man t.ex. har en kampanj där sidan ska gå live om en vecka och sedan avpubliceras veckan efter.
 
 • Startdatum för publicering

Välj vilket datum som sidan ska publiceras (Gå live).
Välj Töm för att själv kunna bestämma när sidan ska gå live.

 • Slutdatum för publicering  

Välj vilket datum som sidan ska avpubliceras (Gå offline).
Välj Töm för att själv kunna bestämma när sidan ska avpubliceras.

 

Egenskaper för nyhetsarkiv


Dessa fält läsas av nyhetsmodulen så att nyhetmodulen sedan kan visa upp nyhetssidan i korthet.
Alltså visas Rubrik, Ingress, Länktext och Datum i för denna sida i nyhetsmodulen.
När användaren klickar på Läs-mer länken för denna nyhet så tas man till denna sida där resten av nyheten syns.

 
 • Rubrik
Skriv en rubrik till nyhetssidan
 • Ingress
Skriv en ingress där nyheten förklaras i korthet
 • Länktext
Skriv en text för länken som tar användaren till den riktiga nyhetssidan där nyheten kan läsas i sin helhet.
 • Datum

Välj ett datum som syns i nyhetsmodulen.
Om man inte väljer något här så välj dagens datum.