English      Sidkarta

Infoga en bild i Text och bild-modulen

 
  1. Välj verktyget Infoga bild avancerad. (Första raden, femte verktyget från höger, ser ut som en bild med en penna i.)
  2. Välj bilden i listan av bilder till vänster. (Om ni vill ladda upp en ny bild från hårddisken kan ni trycka på Välj bild, välja bilden från hårddisken och sedan välja OK)
  3. I grupprutan 'Layout' kan ni ställa in om det ska finnas en kant runt bilden, hur bilden ska placeras på sidan och hur stor bilden ska vara.
  4. I grupprutan 'Infoga' i fälten Alternativ text och Lång beskrivning så kan ni skriva in en alternativ text för bilden vilken visas när man för musen över bilden.
  5. Välj 'Infoga'
  6. Klart