English      Sidkarta

Infoga flash-animation

 
Om ni har en flashfil (.swf eller .flv) och vill visa den i SEOCMS kan ni göra följande: 
  1. Välj verktyget Infoga flash-animation. (Första raden av verktyg, fjärde från höger, ser ut som en rund symbol runt bokstaven F).
  2. Välj flashfilen i listan till vänster.
    Om inte filen finns där så kan ni ladda upp den enligt instruktionerna i steg 2.1 till 2.5 nedan.
2.1 Välj knappen Välj bild.
2.2 En dialogruta kommer upp som visar innehåll på er hårddisk.
2.3 Navigera till filen på er hårddisk.
2.4 Välj Öppna.
2.5 Ett meddelande kommer upp om att filen laddats upp i SEOCMS.
     5.   Ställ in egenskaper för filen i rutorna Egenskaper och Infoga.
     6.   Välj Infoga.
     7.   Klart.