English      Sidkarta

Infoga/redigera tabell

 Tabeller alla verktyg
 
En tabell i SEOCMS består av ett antal celler som tillsammans bildar rader och kolumner i tabellen.
Tabeller kan med fördel användas för att strukturera upp innhåll på en sida i SEOCMS.
Man kan t.ex. lägga text i en kolumn och bilder i kolumnen bredvid.
Det finns 15 verktyg som hanterar tabellen och alla finns till vänster på andra raden av verktyg i Text och bild-modulen.
 
Infoga/redigera tabell

Lägg in en tabell i Text och bild-modulen 

 1. Välj verktyget Infoga/redigera tabell (Andra raden, första verktyget till vänster, Ser ut som en tabell)
 2. Välj hur många rader och kolumner (Antal celler) som tabellen ska omfatta (Detta går att ändra senare)
 3. Tabellen visas med det antal rader och kolumner (Antal celler) som valts ovan

Infoga rad ovanför

Infoga rad ovanför

 1. Ställ markören i en cell på raden där du vill lägga till en rad ovanför
 2. Välj verktyget Infoga rad ovanför (Andra raden, 2:a verktyget från vänster, ser ut som en rad som skjuts in mellan två rader)
  En ny rad läggs till ovanför raden som markören står på  

Infoga rad nedanför

Infoga rad nedanför

 1. Ställ markören i en cell på raden där du vill lägga till en rad nedanför
 2. Välj verktyget Infoga rad nedanför (Andra raden, 3:a verktyget från vänster, ser ut som en rad som skjuts in mellan två rader)
  En ny rad läggs till nedanför raden som markören står på

Radera rader

Radera rader

 1. Ställ markören i en cell på raden du vill radera
 2. Välj verktyget Radera rader (Andra raden, 4:e verktyget från vänster, ser ut som en rad som åker ut/försvinner ifrån de andra raderna)
  Raden som markören stod i raderas  

Infoga kolumn till vänster

Infoga kolumn till vänster

 1. Ställ markören i en cell i kolumnen du vill lägga till en kolumn till vänster om
 2. Välj verktyget Infoga kolumn till vänster (Andra raden, 5:e verktyget från vänster, ser ut som en kolumn som skjuts in mellan två kolumner)
  En ny kolumn läggs till till vänster om kolumnen som markören står i   

Infoga kolumn till höger

Infoga kolumn till höger

 1. Ställ markören i en cell i kolumnen du vill lägga till en kolumn till höger om
 2. Välj verktyget Infoga kolumn till höger (Andra raden, 6:e verktyget från vänster, ser ut som en kolumn som skjuts in mellan två kolumner)
  En ny kolumn läggs till till höger om kolumnen som markören står i  

Radera kolumner

Radera kolumner

 1. Ställ markören i en cell i kolumnen du vill radera
 2. Välj verktyget Radera kolumner (Andra raden, 7:e verktyget från vänster, ser ut som en rad som åker ned/försvinner ifrån de andra raderna) 
  Kolumnen som markören stod i raderas

Infoga celler

Infoga celler

 1. Ställ markören i en cellen vill du vill infoga en cell till höger om 
 2. Välj verktyget Infoga celler (Andra raden, 8:e verktyget från vänster, ser ut som en cell som åker in/läggs till med de andra cellerna) 
  En ny kolumn med en ny cell läggs till till höger om cellen som markören står i

Radera celler

Radera celler

 1. Ställ markören i en cell i kolumnen du vill du vill infoga en cell till höger om 
 2. Välj verktyget Radera celler (Andra raden, 9:e verktyget från vänster, ser ut som en cell som åker ut/försvinner ifrån de andra cellerna) 
  Cellen som markören stod i försvinner

Radegenskaper

Radegenskaper

 1. Ställ markören i en cell i raden du vill ändra egenskaper för
 2. Välj verktyget Radegenskaper (Andra raden, 10:e verktyget från vänster, ser ut som markerad rad i en tabell) 
  Egenskaper för raden visas 

Cellegenskaper

Cellegenskaper

 1. Ställ markören i cellen du vill ändra egenskaper för
 2. Välj verktyget Cellegenskaper (Andra raden, 11:e verktyget från vänster, ser ut som markerad rad i en tabell) 
  Egenskaper för cellen visas 

Sammanfoga celler höger

Sammanfoga celler höger

Obs. att innehållet i cellen till höger kommer försvinna.

 1. Ställ markören i cellen du vill sammanfoga med cellen till höger 
 2. Välj verktyget Sammanfoga celler höger (Andra raden, 12:e verktyget från vänster, ser ut som en tabell med en rad där en cell är blåmarkerad och cellen till vänster är vitl) 
  Cellen sammanfogas med cellen till höger  

Sammanfoga celler nedanför

Sammanfoga celler nedanför

Obs. att innehållet i cellen nedanför kommer försvinna.

 1. Ställ markören i cellen du vill sammanfoga med cellen nedanför 
 2. Välj verktyget Sammanfoga celler nedanför (Andra raden, 13:e verktyget från vänster, ser ut som en tabell med en kolumn där en cell är blåmarkerad och cellen ovanför är blå) 
  Cellen sammanfogas med cellen nedanför

Dela celler höger

Dela celler höger

Obs. Fungerar endast om cellen innan har sammanfogats med en annan cell

 1. Ställ markören i cellen du vill dela upp i två celler
 2. Välj verktyget Dela celler höger (Andra raden, 14:e verktyget från vänster, ser ut som en rad med två delade celler) 
  Cellen delas upp i två celler

Dela celler nedanför

Dela celler nedanför

Obs. Fungerar endast om cellen innan har sammanfogats med en annan cell

 1. Ställ markören i cellen du vill dela upp i två celler
 2. Välj verktyget Dela celler höger (Andra raden, 14:e verktyget från vänster, ser ut som en rad med två delade celler) 
  Cellen delas upp i två celler