English      Sidkarta

Infoga bild avancerat

 
Verktyget Infoga bild avancerad kan användas för att infoga en bild i en Text och bild-modul i SEOCMS.
I verktyget Infoga bild avancerad finns ytterligare verktyg som ni kan läsa mer om genom att klicka på länkarna under sidan i menyn till vänster.
 

Andra verktyg i verktyget Infoga bild avancerad

Använd verktyget 'Thumbnail' för att skapa en liten kopia av en bild.
Detta verktyg kan användas för att på ett lätt sätt skapa en kopia av en bild i SEOCMS.
 

 

Infoga en bild i Text och bild-modulen med verktyget Infoga bild avancerad 

 1. Välj fliken 'Sidor'
 2. Välj sidan där bilden ska läggas in
 3. Välj fliken 'Innehåll'
 4. Dra ut en 'Text och bild'-modul på sidan
 5. Välj verktyget 'Infoga bild avancerad'. (Översta raden, femte verktyget från höger, ser ut som en bild med en penna i) 
 6. Om bilden inte finns i listan till vänster kan ni ladda upp en bild ifrån er hårddisk. Följ då steg 7 till 10. Fortsätt annars till steg 11.
 7. Klicka på Välj bild
 8. Navigera fram till bilden på er hårddisk
 9. Välj Öppna
 10. Välj OK när ni får ett meddelande om att filen har laddats upp till SEOCMS
 11. Välj bilden i listan till vänster
 12. I grupprutan 'Layout' kan ni ställa in om det ska finnas någon kant runt bilden, hur bilden ska placeras på sidan och hur stor bilden ska vara.
 13. I grupprutan 'Infoga' så kan ni skriva in en alternativ text för bilden vilken visas när man för musen över bilden.
 14. Välj 'Infoga'
 15. Välj 'Uppdatera'
 16. Spara och publicera sidan
 17. Klart 
 

Video som visar hur man använder verktyget Infoga bild avancerad