English      Sidkarta

Instruktionsfilmer SEOCMS

 
  

Sidor

 • Visar hur filstrukturen med sidor fungerar
 • Förklarar skillnaden mellan toppsida och undersida
 • Skapa en ny sida
 • Flytta sidor
 • Kopiera sida och strukturer
  

CMS Innehåll


  Bild  
 • Egenskaper bild modulen
 • Lägg till bild
 • Slumpmässigt valda bilder  
  Formulär  
 • Visar hur man lägger modulen på en sida
 • Formulärens egenskaper
 • Skapa nytt formulär
 • Skapa fält
 • Egenskaper för fält   
  Flashbildspel  
 • Lägga till flashbild
 • Egenskaper för flashbildspel
 • Byta effekter
 • Länking från bilder till andra sidor  
  Rss 
 • Förklarar begreppet RSS flöde
 • Egenskaper för RSS modulen
 • Visar hur man hittar adresser till RSS flöden

  Nyheter 

 • Visar hur man lägger in Nyhetsmodulen
 • Egenskaper för Nyhetsmodulen
 • Förklarar hur man skapar ny nyhet
  Javascript  
 • Visar hur man lägger in Javascript
 • Förklarar egenskaperna för Javascript
 • Länka till externa Javascriptsfiler
  

CMS Innehåll avancerat

 
 • Förklarar hur man lägger in html kod på en sida
  Breadcrumbs  
 • Visar hur man lägger in breadcrumbs (dynamisk länkning)
 • Egenskaper för breadcrumbs
 • Förklarar vad breadcrumbs är
   Sitemap  
 • Visar hur man lägger in sitemap på en sida
 • Egenskaper för sitemap
 • Beskriver vad som går att visa ut i sitemap

  Inloggning / Utloggning

 •  Visar hur man skapar lösenordsskyddade sidor med inloggning/utloggning
  Byt lösenord   
 • Visar hur man byter lösenord för användarna

SEO

 
   SEO Analys 
 • Visar hur man gör en seoanalys av sidor
 • Spara seoanalys
 • Skriv ut seoanalys
   Rss Ping
 • Förklarar vad RSS ping är
 • Lägg till objekt
 • Visar hur man skapar en ny grupp för ping
 • RSS ping status  
 • Går igenom alla inställningar för ”SEO inställningar”
  Varning – Bör lämnas till en seoexpert för att inte systemet ska sluta fungera 
   

Systeminställningar

 
 
 • Förklarar alla webbplatsegenskaper som går att ställa in i SEOCMS
 • Visar hur man får in Google analytics på ett enkelt sätt