English      Sidkarta

Javascript

 
Det går att lägga in Javascript i SEOCMS via modulen 'Javascript'.
 
Mallarna
Om javascriptet ska vara med på alla sidor så kan det vara en fördel att istället lägga in 'Javascript'-modulen i mallarna. Då slipper man gå in på varje sida i SEOCMS och lägga in 'Javascript'-modulen.
 
Var hamnar scriptet inom <body>-taggen?
Dessa 'Javascript'-moduler kommer att läggas i <body>-taggen i SEOCMS.
Man kan styra vart inom <body>-taggen som scriptet kommer hamna genom att placera modulen på olika ställen i sidan/mallen.
Om man vill att scriptet ska hamna så nära </body>-taggen som möjligt så lägger man 'Javascript'-modulen längst ner i sidan/mallen.
 
Vilken del av scriptet ska tas med i 'Javascript'-modulen? 
I 'Javascript'-modulen lägger man endast in javascript-kod som finns inom <script>-taggarna. (Se exempel nedan)
Anledningen till detta är att Javascript-modulen själv lägger till taggarna <script> och </script>.
 
Javascript som länkar till ett annat javascript 
Om javascriptet endast innehåller en länk till ett annat javascript så kan detta läggas in via valet 'Länka till URL' i 'Javascript'-modulen. (Se exempel nedan på ett javascript som länkar till ett annat javascript)
 
Javascript innehållande flera <script>-taggar 
Observera att ett javascript kan innehålla flera delar som är uppdelade i varsin <script>-tagg.
I ett sådant script så får man plocka ut innehållet i varje <script>-tagg och lägga in i varsin Javascript-modul.
Man får alltså plocka ut innehållet i första <script>-taggen. Klistra in detta i en 'Javascript'-modul i SEOCMS.
Sedan får man göra om ovanstående för varje <script>-tagg som följer efter första <script>-taggen i javascriptet.
 
 

 
 
Exempel på vilka delar av ett javascript som ska läggas in i 'Javascript'-modulen. (Om man i 'Javascript'-modulen har valt 'JavaScript på sidan'.)
 
Javascript med en <script>-tagg 
 
Om man har ett javascript som ser ut så här:
<script type="text/javascript">
var gaJsHost = (("https:" == document.location.protocol) ? "https://ssl." : "http://www.");
document.write(unescape("%3Cscript src='" + gaJsHost + "google-analytics.com/ga.js' type='text/javascript'%3E%3C/script%3E"));

</script>

Så ska endast denna text tas med i 'Javascript'-modulen:
var gaJsHost = (("https:" == document.location.protocol) ? "https://ssl." : "http://www.");
document.write(unescape("%3Cscript src='" + gaJsHost + "google-analytics.com/ga.js' type='text/javascript'%3E%3C/script%3E"));

Javascript med fler <script>-taggar 
 
Om man har ett javascript som ser ut så här:
<script type="text/javascript">
var gaJsHost = (("https:" == document.location.protocol) ? "https://ssl." : "http://www.");
document.write(unescape("%3Cscript src='" + gaJsHost + "google-analytics.com/ga.js' type='text/javascript'%3E%3C/script%3E"));
</script>

<script type="text/javascript">
var pageTracker = _gat._getTracker("XX-XXXXXXX-X");
pageTracker._trackPageview();

</script>
 
Så får man skapa två Javascript-moduler.
I den första Javascript-modulen ska denna text tas med.
var gaJsHost = (("https:" == document.location.protocol) ? "https://ssl." : "http://www.");
document.write(unescape("%3Cscript src='" + gaJsHost + "google-analytics.com/ga.js' type='text/javascript'%3E%3C/script%3E"));


I den andra Javascript-modulen ska denna text tas med.
var pageTracker = _gat._getTracker("XX-XXXXXXX-X");
pageTracker._trackPageview();
 
 
Exempel på ett javascript som länkar till ett annat javascript. (Om man i 'Javascript'-modulen har valt 'Länkad JavaScript-fil'.)
Om man har ett javascript som ser ut så här:
<script type="text/javascript" src="support.SEOCMS.se/javascript.js">
</script>
 
 
Så ska denna text läggas in i fältet 'JavaScript file URL':
support.SEOCMS.se/javascript.js 

 
Exempel på hur man lägger in ett Javascript i en Javascript-modul i en sida eller en mall i SEOCMS
 
I en mall
 
Lägg in ett Javascript i en 'Javascript'-modul i en mall i SEOCMS.
 1. Välj fliken 'Webbplatsens mallar och layouter' (Symbolen för fliken är en skiftnyckel)
 2. Öppna upp boxen 'Mallar' (Tryck på pilarna till höger i boxen om boxen inte är öppen.)
 3. Välj mallen där Javascriptet ska läggas in.
 4. Välj fliken 'Innehåll'.
 5. Dra in modulen 'Javascript' i valfri container i mallen.
 6. Egenskaper för 'Javascript'-modulen visas.
 7. Skriv in ett namn för 'Javascript'-modulen i fältet 'Namn' (Detta är namnet som kommer synas för modulen i SEOCMS)
 8. Välj 'JavaScript på sidan'. (Detta är markerat som standard)
 9. Skriv in Javascriptet i fältet 'Javascript-text'. (Ta inte med <script>-taggarna. Se exempel ovan)
 10. Välj 'OK' om rutan 'Do you want to clean the code before pasting from Word?' kommer upp på skärmen.
 11. Välj 'Uppdatera'.
 12. Spara och publicera mallen.
 13. Klart.  
Lägg in en 'Javascript'-modul i en mall med en länk till ett annat javascript
 1. Välj fliken 'Webbplatsens mallar och layouter' (Symbolen för fliken är en skiftnyckel)
 2. Öppna upp boxen 'Mallar' (Tryck på pilarna till höger i boxen om boxen inte är öppen.)
 3. Välj mallen där Javascriptet ska läggas in.
 4. Välj fliken 'Innehåll'.
 5. Dra in modulen 'Javascript' i valfri container i mallen.
 6. Egenskaper för 'Javascript'-modulen visas.
 7. Skriv in ett namn för 'Javascript'-modulen i fältet 'Namn' (Detta är namnet som kommer synas för modulen i SEOCMS)
 8. Välj 'Länkad JavaScript-fil'.
 9. Skriv in länken till ert javascript i fältet 'JavaScript file URL'.
 10. Välj 'Uppdatera'.
 11. Klart
 
 
I en sida
 
Lägg in ett Javascript i en 'Javascript'-modul på en sida i SEOCMS.
 1. Välj fliken 'Sidor'.
 2. Välj sidan där Javascriptet ska läggas in.
 3. Välj fliken 'Innehåll'
 4. Dra in modulen 'Javascript' i valfri container på sidan.
 5. Egenskaper för 'Javascript'-modulen visas.
 6. Skriv in ett namn för 'Javascript'-modulen i fältet 'Namn' (Detta är namnet som kommer synas för modulen i SEOCMS)
 7. Välj 'JavaScript på sidan'. (Detta är markerat som standard)
 8. Skriv in Javascriptet i fältet 'Javascript-text'. (Ta inte med <script>-taggarna. Se exempel ovan)
 9. Välj 'OK' om rutan 'Do you want to clean the code before pasting from Word?' kommer upp på skärmen.
 10. Välj 'Uppdatera'.
 11. Spara och publicera sidan.
 12. Klart.
Lägg in en 'Javascript'-modul på en sida med en länk till ett annat javascript
 1. Välj fliken 'Sidor'.
 2. Välj sidan där Javascriptet ska läggas in.
 3. Välj fliken 'Innehåll'.
 4. Dra in modulen 'Javascript' i valfri container på sidan.
 5. Egenskaper för 'Javascript'-modulen visas.
 6. Skriv in ett namn för 'Javascript'-modulen i fältet 'Namn' (Detta är namnet som kommer synas för modulen i SEOCMS)
 7. Välj 'Länkad JavaScript-fil'.
 8. Skriv in länken till ert javascript i fältet 'JavaScript file URL'.
 9. Välj 'Uppdatera'.
 10. Klart