English      Sidkarta

Ladda upp filer

 
Detta verktyg kan användas för att ladda upp fler filer samtidigt till en mapp i SEOCMS.
 
 1. Navigera till den plats i filstrukturen i SEOCMS där ni vill ladda upp era nya filer.
 2. Välj verktyget 'Ladda upp filer' (Andra verktyget från vänster).
 3. Tryck på Välj...
 4. Markera de filer ifrån er hårddisk som ni vill ladda upp.
 5. Välj 'Öppna'. 
  Filerna visas nu i listan av filer som kommer att laddas upp. 
 6. Välj 'Ladda upp'.
  Om allting gick bra så syns ett meddelande om att filerna har blivit uppladdade.
 7. Klart.