English      Sidkarta

Lägg till klickbart område

 
Klickbart område kan användas för att länka olika delar av en bild till olika sidor på internet eller i er SEOCMS.
T.ex. om man har en karta som ska länka till olika sidor i olika delar av världen.
 

Lägg till ett klickbart område i en bild 

 1. Välj bilden som ni vill skapa ett klickbart område i
  (Denna sida i onlinemanualen beskriver hur man lägger in en bild i SEOCMS: http://support.seocms.se/infoga-en-bild-i-text-och-bild-modulen.aspx)
 2. Välj verktyget Klickbart område (Tredje raden, verktyget längst till höger, ser ut som ett område med en pil i)
 3. Välj verktyget Infoga hot spots (Verktyget längst till vänster, ser ut som ett område med en pil i)
 4. En svart liten fyrkant visas nu i mitten av bilden
 5. Markera fyrkanten
 6. Flytta fyrkanten till rätt område i bilden och ändra storleken så att den stämmer överens med området på bilden som nu ska länkas. (Se nedan för mer information om hur ni kan flytta och ändra storlek på fyrkanten)
 7. Välj verktyget Infoga länk (Andra verktyget från vänster, ser ut som en kedja)
 8. Skriv in adressen till länken i fältet URL. (T.ex. http://www.seocms.se)
 9. I fältet Title kan ni skriva in en titel för länken som visas om man för musen över det klickbara området  (T.ex: SEOCMS - Publiceringsverktyget  som gör det enkelt & sökmotorvänligt)
 10. I fältet Type kan ni välja http:// om ni ska länka till vanliga sidor på internet. (Välj mailto: om det är en länk till en mailadress)
 11. Välj i vilket fönster länken ska öppnas i fältet Target (Valet New window öppnar länken i ett nytt fönster)
 12. Välj Insert
 13. Upprepa nu steg 3 till 12 om ni vill lägga till fler klickbara områden ni vill lägga i bilden
 14. Välj Uppdatera
 15. Klart

ändra storlek på ett klickbart område

 1. Markera området genom att klicka på den svarta fyrkanten som omger området
 2. Små gråa fyrkanter visar sig i hörnen och på sidorna av området
 3. Håll in vänster musknapp över ett av de gråa hörnen
 4. Dra i musen så att fyrkanten flyttas och så att den svarta fyrkanten ändrar storlek
 5. Släpp vänster musknapp 

Flytta på ett klickbart område

 1. Håll in vänster musknapp över den svarta fyrkanten som omger området
 2. Dra i musen så att fyrkanten följer med till den nya platsen
 3. Släpp vänster musknapp när det klickbara området flyttats till den nya platsen
 

Ändra länk för ett klickbart område

 
Att ändra en länk för ett område går till på precis samma sätt som när man lägger till ett nytt klickbart område vilket beskrivs ovan i rubriken: Lägg till ett klickbart område i en bild