English      Sidkarta

Lägg till länksida

 
Lägg till länksida kan användas till att länka till en extern sida ifrån menyn.
Om man till exempel har tre sidor på  i sin meny så kan man låta den sista sidan direkt ta användaren till t.ex. http://www.dn.se/
 

lägg till länksida

 1. Välj fliken Sidor.
 2. Högerklicka på sidan där ni vill lägga länksidan under. (Välj SEOCMS om ni vill att länksidan ska finnas på rotnivån i SEOCMS).
 3. Välj Lägg till länksida.
  Egenskaper för länksidan visas.
 4. Välj ett namn för sidan i fältet Namn. (Detta namn kommer synas som menyval för länksidan i menyn)
 5. Välj Föräldersida. Här kan ni välja vart länksidan ska placeras i sidstrukturen i SEOCMS. (Välj SEOCMS om ni vill att länksidan ska ligga i rotnivå eller som förstahands menyval i menyn)
 6. Position. Här kan ni välja i vilken ordning länksidan ska visas i nivån som ni valts under fliken Föräldersida.
 7. Välj Är synlig i menyn om ni vill att länksidan ska synas i menyn.
 8. Skriv in URL som länksidan ska länka till i fältet URL. (Här kan ni t.ex. skriva in http://www.dn.se/)
 9. I fältet Mål kan ni välja om sidan ska öppnas i samma fönster eller i ett nytt fönster.
 10. Välj Uppdatera.
 11. Klart