English      Sidkarta

Länkar

Interna och externa länkar
När man lägger in länkar i SEOCMS så skiljer man på interna och externa länkar.
Interna länkar länkar till andra sidor inom SEOCMS-siten.
Externa länkar länkar till externa sidor utanför SEOCMS-siten såsom t.ex http://www.google.se
 
Ta bort en länk 
Om man vill ta bort en länk så finns det ett verktyg för detta i SEOCMS.
Detta verktyget heter 'Ta bort länk och beskrivs nedan under rubriken 'Ta bort länkar'
 
Lägga till fler länkar under varandra
När man skapar en länk under en annan i en 'Text och bild'-modul i SEOCMS så kan det bli svårt för editorn att sklija den nya länken ifrån den ovanför.
Då finns ett knep för att skilja den nya länken från den gamla vilket beskrivs under rubriken 'Lägga till fler länkar efter varandra'
 
Länka till en mail-adress
Om ni vill länka till en mailadress finns detta beskrivet på denna sidan i onlinemanualen:
http://support.seocms.se/Hur_lankar_jag_till_en_mailadress.aspx
 

Externa länkar.
 1. Välj sidan ni vill lägga in länken på.
 2. Dra in en ’Text och bild’-modul någonstans på sidan.
 3. Skriv in texten för länken (T.ex. Länk till Google).
 4. Markera texten.
 5. Välj verktyget ’Infoga länk’. (Ser ut som en hel kedja. Mittenraden av verktyg tredje från höger.)
 6. Skriv in adressen till länken i fältet ’URL’.
 7. I fältet ’Filtyper’ väljer ni http://
 8. I fältet ’Mål’ kan ni välja var länken ska öppnas, t.ex. i ett annat fönster.
 9. I fältet Titel kan ni fylla i en alternativ text som syns när man för musen över länken
 10. Välj ’OK’.
 11. Välj ’Uppdatera’.
 12. Klart.
Interna länkar
 1. Välj sidan ni vill lägga in länken på.
 2. Dra in en ’Text och bild’-modul någonstans på sidan.
 3. Skriv in texten för länken (T.ex. Länk till startsidan).
 4. Markera texten.
 5. Välj verktyget ’Länka till interna sidor’. (Sista raden av verktyg längst ut till höger)
 6. Välj en av de interna sidorna i er SEOCMS-site.
 7. Välj ’Uppdatera’.
 8. Klart.
Ta bort en länk
 1. Välj fliken 'Sidor'
 2. Välj sidan där ni vill ta bort en länk.
 3. Dubbelklicka på 'Text och bild'-modulen där länken ligger.
 4. Egenskaper visas för 'Text och bild'-modulen.
 5. Markera länken.
 6. Välj verktyget 'Ta bort länk' (Andra raden, andra verktyget från höger)
 7. Klart.
Lägga till fler länkar efter varandra
 1. Ställ markören efter sista bokstaven på länken som redan finns.
 2. Tryck Shift + Enter två gånger för att byta rad.
 3. Välj verktyget 'Kodupprensning' (Första raden, andra verktyget från vänster)
 4. Välj rensa bort Span-taggar och Font-taggar.
 5. Härifrån kan ni fortsätta med att skapa en länk via instruktionerna under rubrikerna 'Externa länkar' eller 'Interna länkar' nedan:
 6. Skriv in texten för länken...
 7. Markera texten och välj verktyget 'Infoga länk' eller 'Infoga intern länk'...