English      Sidkarta

Listruta

 
Fältet Listruta i formuläret används när användaren ska kunna välja ett av flera val i en lista.
 

Lägg in fältet listruta i formuläret

 1. Ställ markören på valfri plats i den stora textrutan (Under de två raderna med verktyg).
 2. Välj verktyget Listruta
  Egenskaper för fältet Listruta visas
 3. Skriv in ett unikt namn i egenskapen Namn
  Denna egenskap måste vara unik och skild ifrån alla andra fälts egenskap Namn i formuläret
  Använd ej specialtecken (t.ex. !"#¤%&/), mellanslag eller åäö
  Streck - och understreck _ går bra att använda
 4. I egenskapen Field desc. kan ni skriva samma text som i egenskapen Namn
  Den text som är ifylld i egenskapen Field desc. kommer synas innan informationen som kunden fyllt i i svarsmailet från formuläret
  Här kan ni använda mellanslag och åäö
 5. Kryssa i rutan Obligatorisk om ni vill att kunden måste välja ett val i listan
 6. I egenskapen Obl. meddelande kan ni skriva in ett meddelande till kunden om kunden inte fyller i det obligatoriska fältet
 7. För att infoga ett val i listan fyller ni in Text och Värde för valet i listan och väljer sedan Infoga.
  Nedan beskrivs utförligt hur ni kan administrera valen i listan. 
 8. Välj OK

Administrera valen i listan


Under rubriken Objekt kan ni administrera era val i listan


Lägg till ett val i listan

 
För varje val i listan kan man skriva in dels en text som användaren kommer se men också ett värde som mottagaren av svarsmailet ifrån formuläret kommer få.
Värdet kan t.ex. vara texten plus en siffra som anger vilket val i listan användaren valt.
 1. Skriv in texten som användaren kommer se i egenskapen Text.
 2. Skriv in ett värde som mottagaren av svarsmailet från formuläret kommer se i egenskapen Värde
 3. Välj Infoga 

Uppdatera ett val i listan

 1. Markera valet ni vill uppdatera i listan
 2. Skriv in en ny text i egenskaperna Text och Värde
 3. Välj Uppdatera

 Ta bort ett val ur listan 

 1. Markera valet ni vill ta bort ur listan
 2. Välj Radera 

Flytta ett val i listan

 1. Markera valet ni vill flytta upp eller ner i listan
 2. Välj Flytta upp för att flytta upp valet i listan
 3. Välj Flytta ned för att flytta ned valet i listan

Markera ett förvalt val i listan

Ni kan markera ett av valen i listan som då kommer vara förvalt innan användaren har gjort sitt val.
Detta val kan t.ex. heta "Välj ditt val nedan..."

 1. Markera det valet i listan som ni vill ska vara förvalt. 
  Nu kommer detta val vara förvalt innan användaren gjort sitt val.