English      Sidkarta

Nedrullningsbar listruta

 
Fältet Nedrullningsbar listruta i formuläret används när användaren ska kunna välja ett av flera val i en lista.
Den enda skillnaden mellan detta fält och fältet Listruta är att i fältet Nedrullningsbar listruta så får användaren först klicka på rutan för att visa alternativen i listrutan medans fältet Listruta visar alla val på en gång.
 
Tillvägagångssättet för att lägga till fältet Nedrullningsbar listruta är precis samma som när man lägger in fältet Listruta som beskrivs på denna sida i onlinemanualen för SEOCMS:
 
Med skillnaden att ni i punkt 2 lägger in fältet Nedrullningsbar listruta istället.  (Andra raden av verktyg, 5:e från höger)