English      Sidkarta

Nyheter

 
Nyhetsmodulen skapas i två steg:
 1. En sida väljs ut där nyhetsmodulen läggs in.
 2. Nyhetssidor skapas vilken nyhetsmodulen länkar till.
I detta exempel lägger vi in nyhetsmodulen på den sida där nyhetssidorna ska ligga under.
Men man kan lika gärna kunna lägga in nyhetsmodulen på vilken sida som helst i SEOCMS-siten. Till exempel på startsidan.
Men oavsett var man lägger nyhetsmodulen så behöver man skapa en sida där nyhetssidorna ska ligga under. 
 
I de flesta fall så har vi på Getupdated lagt in och designat en nyhetsmodul på er SEOCMS-site.
Då återstår endast i denna beskrivning att skapa en sida där nyhetssidorna ska ligga under.
I vissa fall har vi även skapat sidan där nyhetssidorna ska ligga under.
Då återstår endast i denna beskrivning att lägga in nya nyhetssidor vid behov.
 
 

Närmare beskrivning av nyhetsmodulen 

 
Nyhetsmodulen visar en kort sammanfattning av nyheterna.
Om man klickar på ingressen eller länktexten för nyheterna i nyhetsmodulen så tas man till sidan där den riktiga nyheten finns.
Dessa nyhetsidor är vanliga sidor som fungerar precis som vilkan annan sida som helst i SEOCMS.
 

Beskrivning av vad som visas i nyhetsmodulen 

 

Datum

Här visas datumet då nyhetssidan blev publicerad
Rubrik Här visas rubriken som blivit satt i nyhetssidans egenskaper
Ingress Här visas ingressen som blivit satt i nyhetssidans egenskaper
Länktext  Här visas länktexten som blivit satt i nyhetssidans egenskaper
 
När man drar in en nyhetsmodul på en sida i SEOCMS så får man upp egenskaper för nyhetsmodulen.
Där finns ett antal kryssrutor som bestämmer utseendet på nyhetsmodulen.
Här följer en förklaring av de olika kryssrytorna.
 

Förklaring av kryssrutorna i egenskaper för nyhetsmodulen

 
När man drar in en nyhetsmodul på en sida i SEOCMS så får man upp egenskaper för nyhetsmodulen.
Där finns ett antal kryssrutor som bestämmer utseendet på nyhetsmodulen.
Här följer en förklaring av de olika kryssrytorna.
 
Visa huvud Visar rubrik för nyhetsmodulen
Visa avskiljare    Visar en avskiljare mellan varje nyhet i nyhetsmodulen. (Måste designas för att kunna visas)
Visa fot Visar sidfot för nyhetsmodulen. (Måste designas för att kunna visas)
Visa rubrik Visar rubrik för varje nyhet i nyhetsmodulen. (Rubriken skriver man i egenskaperna för nyhetssidan)
Visa ingress Visar ingress för varje nyhet i nyhetsmodulen. (Rubriken skriver man i egenskaperna för nyhetssidan)
Visa länktext Visar länk till den riktiga nyheten för varje nyhet i nyhetsmodulen (Länktext skrivs in antingen i egenskaperna för nyhetssidan eller i egenskaperna för nyhetsmodulen)
Visa datum Visar datum för varje nyhet i nyhetsmodulen.
 
 

Hur lägger man in en nyhetsmodul

 

Lägg in nyhetsmodulen

 1. Välj fliken 'Sidor'
 2. Välj ut en sida där ni vill att nyheterna ska visas i korthet. (I det här exemplet väljer vi sidan Nyheter)
 3. Välj fliken 'Innehåll'.
 4. Dra ut modulen 'Nyheter' på sidan.
  Egenskaper för modulen visas.
 5. I rulllistan 'Visa nyheter ifrån' väljer ni den sida ni skapade ovan. (I det här exemplet väljer vi sidan Nyheter)
 6. I fältet 'Header text' skriver ni in en rubrik för nyhetsmodulen. (Om inget skrivs syns texten 'Nyheter' som rubrik för nyhetsmodulen) 
 7. I fältet 'Standardtext för "Läs mer"-länk' kan ni skriva en standardtext för länkarna i nyhetsmodulen. (Dessa länkar tar besökaren till de riktiga nyhetessidorna.)
 8. Kryssa i kryssrutor för vad ni vill visa i er nyhetsmodul. (Se förklaring ovan)
 9. Välj 'Uppdatera'
 10. Klart.  
 
 

Skapa en ny nyhetSSIDA

 1. Välj fliken 'Sidor'
 2. Välj sidan ni valt som samlingspunkt för era nyheter. (I det här exemplet väljer vi sidan Nyheter)
 3. Högerklicka och välj 'Lägg till sida'
  Egenskaper för sidan visas. 
 4. Fyll i nödvändiga egenskaper för sidan (Klicka här för mer information)
 5. Öppna upp boxen 'Egenskaper för nyhetsarkiv' genom att klicka på symbolen till höger för boxen. (Dessa egenskaper nedan kommer synas i nyhetsmodulen när den listar nyheterna i korthet)
 6. Välj rubrik för nyheten i fältet 'Rubrik'
 7. Välj ingress för nyheten i fältet 'Ingress'
 8. Välj länktext för nyheten i fältet 'Länktext' (Här kan man välja en egen text för länken till den riktiga nyheten istället för standardtexten som skrivs in för nyhetsmodulen.)
 9. Välj datum för nyheten i datumväljaren 'Datum'
 10. Välj 'Spara'
 11. Spara och publicera sidan.
 12. Klart.

Klicka här för att se en video som visar hur man skapar en nyhetssida i SEOCMS

Skapa innehåll på en nyhetssida

 1. Välj fliken 'Sidor'
 2. Välj nyhetssidan som ska redigeras.
 3. Välj fliken 'Innehåll'
 4. Dra in en 'Text och bild'-modul på nyhetssidan.
 5. Skriv brödtext för er nyhet här.
 6. Välj 'Uppdatera'
 7. Spara och publicera sidan.
 8. Klart.

Klicka här för att se en video som visar hur man skapar innehåll på en nyhetssida i SEOCMS

Ändra rubrik, Ingress och länktext för en nyhetsida 

 1. Välj fliken 'Sidor'
 2. Högerlicka på nyhetssidan som ska redigeras.
 3. Välj Egenskaper. (Egenskaper för nyhetssidan visas)
 4. Öppna upp boxen 'Egenskaper för nyhetsarkiv' genom att klicka på symbolen till höger för boxen.
 5. Välj rubrik för nyheten i fältet 'Rubrik'
 6. Välj ingress för nyheten i fältet 'Ingress'
 7. Välj länktext för nyheten i fältet 'Länktext' (Här kan man välja en egen text för länken till den riktiga nyheten istället för standardtexten som skrivs in för nyhetsmodulen.)
 8. Välj datum i datumväljaren 'Datum' om ni vill att nyheten ska bli publicerad vid ett visst datum. (Om inget datum väljs här så publiceras nyheten när ni publicerar sidan)
 9. Välj 'Spara'
 10. Spara och uppdatera sidan.
 11. Klart.
 

ändra ordningen på nyheterna

 
Nyhetsmodulen visar nyhetssidorna i samma ordning som sidorna är placerade i under fliken Sidor.
För att ändra ordningen som nyheterna kommer visas i så kan ni flytta på nyhetssidorna i sidstrukturen under fliken Sidor. 
 
Här finns en länk som beskriver hur man flyttar på sidor i SEOCMS:
 

nyhetsarkiv

 
Nyhetsarkivet är helt fistående ifrån nyhetsmodulen.
Nyhetsarkivet består av en helt vanlig sida i SEOCMS där ni lägger era gamla nyheter.
Sedan kan ni skapa en länk till denna sida eller lägga upp Nyhetsarkivet som ett menyval i menyn (Låt då sidan Nyhetsarkiv vara synlig i menyn).
Då kan era användare klicka sig in på sidan Nyhetsarkiv och sedan klicka sig vidare in på sidorna med gamla nyheter.
 
När en nyhetssida som visas i nyhetsmodulen blivit gammal så flyttar ni nyhetssidan ifrån sidan där alla skarpa nyheter ligger till den sidan där ni lägger alla gamla nyheter (Nyhetsarkivet).
Här finns en länk som beskriver hur man flyttar på sidor i SEOCMS: