English      Sidkarta

Sidans placering i menyn

 
Här kan man välja i vilken ordning sidan ska synas i menyn.
Dels kan man välja under vilken sida denna sida ska synas.
Sidan man väljer här kan man kalla en "föräldersida" och om man klickar på denna sida i menyn så får man se vår sida som en "undersida" till denna "föräldersida"
Dels kan man välja i vilken turordning denna sida ska visas bland de andra sidorna som ligger under den valda "föräldersidan".
 
Ett annat sätt att flytta sidor i menyn är att bara dra i sidorna under fliken Sidor.
Detta förklaras närmare i denna sida i onlinemanualen för SEOCMS:
 

Välj sidans placering i menyn  

  1. Välj fliken Sidor
  2. Högerklicka på sidan ni vill byta plats på 
  3. Välj Egenskaper
  4. Egenskaper för sidan visas
  5. Välj en "föräldersida" som er sida ska ligga under i fältet Sidans placering i menyn 
  6. Välj i vilken turordning sidan ska visas i fältet Ordning.
  7. Publicera sidan
  8. Klart