English      Sidkarta

Sök

 Sök
 
En sökning på hemsidan involverar två moment på två sidor.
 •  Skapande av sökknappen på sidan där sökknappen ska finnas.
 •  Skapande av sidan där resultatet visas.
För att underlätta vårt arbete skapar vi sidan där sökresultatet visas först.
 

Skapa sida för sökresultat och dra in ’Sökresultat’-modulen på sidan.

Skapa sida för sökresultat.
 1. Välj fliken ’Sidor’
 2. Skapa en ny sida där sökresultaten ska genereras.
 3. Egenskaper för sidan visas.
 4. I fältet för ’Namn’ bör man skriva ’Sökresultat’ eller liknande.
 5. Samma sak i fältet för ’Sökmotorvänlig URL’
 6. Klicka bort alternativet ’Är synlig i menyn’. (Valbart. Man kan välja att se denna sökresultatsida ifrån menyn men eftersom man redan har en sökknapp på t.ex. startsidan så kan detta verka onödigt. )
 7. Välj lämplig mall för sidan.
 8. Välj ’Spara’
 
Dra in modulen ’Sökresultat’ på sökresultat-sidan.
 1. Välj fliken 'Sidor'.
 2. Välj sidan där sökresultaten ska finnas.
 3. Väl fliken ’Innehåll’
 4. Dra ut modulen ’Sökresultat’ på sidan.
 5. Egenskaper för modulen 'Sökresultat' laddas.
 6. I rulllisten ’Sök på alla sidor under’ kan man välja ifrån vilken nivå i sidstruktur-trädet man ska kunna söka på sidan. Välj roten ’SEOCMS’ om det ska gå att söka på hela sidan.
 7. I fältet ’Text för sökknappen’ skrivs in vad som ska stå på knappen man trycker på när man vill söka.
 8. I fälten ’Text för knappen Nästa sida’ och ’Text för knappen Förra sidan’ väljer man vad som ska stå på knapparna som visar föregående och nästa sida i sökresultatet.
 9. Vidare kan man även ange stil för de olika delarna av sökresultaten. (Sidnamn, sidtext och länk)
 10. Välj ’Uppdatera’
 

Skapa sökknappen och länka sökknappen till resultatsidan

 1. Välj fliken 'Sidor'.
 2. Välj sidan som sökknappen ska finnas på. (Vanligen startsidan eller i sidhuvudet i mallen för alla sidor)
 3. Välj fliken 'Innehåll'.
 4. Dra ut modulen ’Sök’ på sidan.
 5. Egenskaper för ’Sök’-modulen visas.
 6. I rullisten ’Sida för sökresultat’ väljer ni den sida där sökresultaten ska visas. (Här länkar vi alltså sökknappen till resultatsidan som vi skapade ovan.)
 7. I fältet ’Text för sökknapp’ skrivs in vad som ska stå på knappen man trycker på när man vill söka.
 8. Det går även att sätta vidd och höjd för sökrutan. (Där man skriver in sökord)
 9. Välj ’Spara’

Ändra bredd för text som syns i sökresultat

 
Det går att ändra hur mycket text som ska synas i sökresultaten på resultatsidan.
Sökresultat-modulen visar 3 saker för varje sida som visas i sökresultatet:
 • Titel på sidan
 • Texten som innehåller sökordet.
 • Länk till sidan.
Texten som innehåller sökordet går att ändra bredd (Längd) på så att man får välja hur mycket text som ska synas i sökresultatet.
 

Ändra bredd för text som syns i sökresultatet.

 
 1. Välj fliken 'Sidor'.
 2. Välj sidan som sökresultatet finns inlagd på.
 3. Högerklicka på sökresultat-modulen och välj Ändra.
  Egenskaper för sökresultat-modulen syns.
 4. I fältet Längd på sidtext kan ni ställa in hur mycket text som ska synas på resultatsidan.
 5. Välj Uppdatera.
 6. Spara och publicera sidan.
 7. Klart.
 • Välj ’Spara’