English      Sidkarta

Statistik på tacksidan

 
Denna sida beskriver hur man lägger in ett trackingscript på tacksidan för ett formulär i SEOCMS.
Ett trackingscript är ett Javascript som samlar statistik om besök på sidan javascriptet finns inlagt på.
 
Javascript börjar alltid med med denna kodrad. <script type="text/javascript">
och slutar med denna kodrad. </script> 
 
För att scriptet ska gå att lägga in i SEOCMS så måste den första startscript-taggen tas bort. (<script type="text/javascript">)
Även all text innan den första startscript-taggen måste tas bort.
På samma sätt ska sista slutscript-taggen ska tas bort. (</script>)
Och till sist ska all text efter den sista slutscript-taggen ska tas bort.
 
Notera att eventuella start- eller slutscript-taggar innanför de första och sista start -och slutscript-taggarna ska lämnas kvar.
 
 
Exempel på ett ett trackingscript med första och sista start och slut-scripttaggarna inklusive eventuell text innan och efter dessa rader inkluderat:
Varning! Kom ihåg att ni måste använda er egen kod. Denna exempelkod kommer ej fungera på er SEOCMS-site.
<!-- Startkommentar för scriptet. All text innan första startscript-taggen måste tas bort inklusive raden med första startscript-taggen. -->
<script type="text/javascript">

var gaJsHost = (("https:" == document.location.protocol) ? "https://ssl." : "http://www.");
document.write(unescape("%3Cscript src='" + gaJsHost + "google-analytics.com/ga.js' type='text/javascript'%3E%3C/script%3E"));
</script>

<script type="text/javascript">

var pageTracker = _gat._getTracker("XX-XXXXXXX-X");
pageTracker._trackPageview();
</script>
<!-- Slutkommentar för scriptet. All text efter sista slutscript-taggen i scriptet måste tas bort. (Inklusive raden med sista slutscipt-taggen)-->
 
Exempel på ett ett trackingscript med första och sista start och slut-scripttaggarna inklusive eventuell text innan och efter dessa rader borttagna:
Varning! Kom ihåg att ni måste använda er egen kod. Denna exempelkod kommer ej fungera på er SEOCMS-site.

var gaJsHost = (("https:" == document.location.protocol) ? "https://ssl." : "http://www.");
document.write(unescape("%3Cscript src='" + gaJsHost + "google-analytics.com/ga.js' type='text/javascript'%3E%3C/script%3E"));
</script>

<script type="text/javascript">

var pageTracker = _gat._getTracker("XX-XXXXXXX-X");
pageTracker._trackPageview();

 

 

Lägg in ett trackingscript på en sida i SEOCMS
 

  1. Välj fliken Sidor
  2. Välj sidan där ni vill lägga in scriptet (T.ex. tacksidan för ett formulär)
  3. Välj fliken Innehåll. (Fliken till höger om fliken Sidor).
  4. Dra ut en JavaScript-modul i en container på sidan.
    Egenskaper för JavaScript-modulen visas.
  5. Skriv ett namn för JavaScript-modulen. (T.ex. Javascript Trackingkod)
  6. Skriv in koden utan första och sista raden i fältet JavaScript text.
  7. Välj Uppdatera.
  8. Spara sidan.
 
Mer information om JavaScript-modulen finns på denna sida: