English      Sidkarta

Symboler under fliken Sidor

 
Under fliken sidor syns ibland olika symboler till höger om sidorna i sidtrukturen.
Dessa berättar t.ex. om sidan är publicerad, om den är synlig i menyn.
Här följer en förklaring av de olika symbolerna.
 
 
 

Sidan är ändrad men inte publicerad.

 
Sidan är ändrad men inte publicerad.
Detta betyder att sidan har sparats med ändringarna i SEOCMS.
Men dessa ändringar har ej publicerats för kund ännu. 
 
 

Sidan är inte publicerad

 
Sidan är avpublicerad.
Detta betyder att sidan fortfarande finns i SEOCMS men att den nu bara är synlig ifrån administrationen av SEOCMS.
Användare som går in live på er SEOCMS-site kommer inte åt sidor som är avpublicerade.
 
 

Sidan är osynlig i menyn

 
Sidan syns inte i menyn.
Detta går att ställa in i Egenskaper för sidan.
Alla sidor i i SEOCMS som är publicerade syns som meny-val i menyn.
Men om man har ställt in i Egenskaper för sidan att sidan inte ska vara synlig i menyn så kan man inte längre se meny-valet för denna sidan i menyn.
Sidan går fortfarande att gå in på genom att skriva in adressen till sidan i adressfältet i er webläsare eller genom att länka till sidan ifrån någon av de andra sidorna i er SEOCMS.