English      Sidkarta

Varför uppstår streck i min tabell?

 
Om man administrerar sin SEOCMS-site i Mozilla Firefox eller Safari och lägger in en tabell i en Text och bild-modul så kan streck uppstå i tabellen.
Dessa streck uppkommer ofta när man sparar Text och bild-modulen eller sidan.
 
Problemet löses genom att använda Internet Explorer 6 eller 7 där administrationen av SEOCMS stöds fullt ut.
Denna sida i onlinemanualen beskriver i vilka webläsare administrationen av SEOCMS stöds fullt ut:
http://support.seocms.se/Allman_information.aspx
 
 

För att ta bort strecken i tabellen:

Ett tips är att först göra en kopia på Text och bild-modulen (http://support.seocms.se/Innehall.aspx) eller på sidan (http://support.seocms.se/kopiera-en-sida.aspx) så att en backup finns tillgänglig.
 
 1. Högerklicka på Text och bild-modulen och välj Ändra.
 2. Högerklicka i en cell i tabellen.
 3. Välj Table. (Eller Table->Properties)
 4. Markera första cellen i tabellen (Cellerna syns i rutan Tabelldesigner)
 5. Välj Cellegenskaper
  Ett nytt fönster öppnas med cellens Cellegenskaper
 6. Välj Style Builder (2 flikar till höger om fliken TD)
 7. Välj Kantlinje
 8. Skriv in 0 i fältet Kantlinje.
 9. Välj None i fältet Stil.
 10. Välj Automatic i fältet Färg.
 11. Välj OK.
Upprepa steg 4 till 11 för varje cell i tabellen (Cellerna syns i rutan Tabelldesigner)
 
 1. Välj Style Builder (3 flikar till höger om fliken Tabellwizard)
 2. Välj Kantlinje
 3. Skriv in 0 i fältet Kantlinje
 4. Välj None i fältet Stil
 5. Välj Automatic i fältet Färg
 6. Välj OK
 7. Klart
 

Överkurs

Är man väldigt kunnig inom HTML och Stylesheets kan man gå in direkt i HTML-läget och ta bort designen (Stylesheets) för strecken därifrån.
Välj fliken HTML
Välj verktyget Sök och Ersätt (4:e verktyget från höger)
Sök på kod som liknar raden nedan:
style="border-right: #000000 1px dashed; border-top: #000000 1px dashed; border-left: #000000 1px dashed; border-bottom: #000000 1px dashed"
Ersätt med tomrum.
 
Tänk på: 
 • att det kan finnas annan Stylesheet inbakad i koden så titta innan ni tar bort hela Stylen.
 • att vissa streck skapas med annan Stylesheet-kod så leta igenom HTML-koden efter olika koder t.ex.:
  border-right: #000000